Servei d’Atenció a l’Usuari

Personal

  • Olga Provenzal Alonso, responsable del Servei
  • Cristal Casal Fernández, administrativa
  • Pilar Cardell Cerdà, treballadora social

Descripció

El Servei d’Atenció al Pacient està a la disposició  de totes les persones que hi acudeixen per respondre'ls personalment qualsevol dubte, suggeriment o reclamació que hi vulguin fer. Aquest Servei s’ocupa d'informar i resoldre totes les consultes dels pacients, ja sigui en persona, per telèfon o per correu electrònic.

La nostra tasca diària comença acudint al Servei d’Urgències per rebre informació sobre els problemes esdevinguts el dia anterior i recollir fulls de reclamacions, si n'hi ha.

En el Servei comentam els casos socials, introduïm al programa QSSI totes les gestions de reclamacions, queixes, ajuts i agraïments i donam curs a les contestacions pertinents.

A més, atenem totes les telefonades i  les persones que acudeixen al Servei al llarg de tota la jornada.

Quinzenalment recullim els suggeriments, les queixes, els agraïments, etc., de les urnes situades en diferents llocs de l'Hospital i mensualment elaboram un resum amb totes les dades de les gestions duites a terme, que s'analitzen mensualment en el Sistema Integral de gestió (SIG).

Per optimitzar el  funcionament de l'Hospital, l’opinió dels usuaris és un instrument de valor inestimable, tant per millorar tots els serveis com per detectar possibles mancances:

  • Gestió de conflictes.
  • Confidencialitat i accés a les dades sanitàries.
  • Referents dels centre d’atenció primària del Sector Sanitari de Llevant.

L’objectiu és oferir un tracte proper i un bon servei perquè els usuaris de l'Hospital rebin una bona assistència. Consideram que l'actitud i la predisposició són molt importants perquè determinen la satisfacció dels usuaris.