Servei d’Atenció al Pacient

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 9:00 h. a 14:00 h.

Telèfon
971 84 70 29

 

Personal del servei:

  • Olga Provenzal – Responsable de servei
  • Cristal Casal - Administració
  • Pilar Cardell – Treballadora social

Descripció del servei:

El Servei d’Atenció al Pacient està a la  disposició  de totes les persones que hi acudeixen per respondre, personalment, qualsevol dubte, suggeriment o reclamació que vulguin fer. Aquest servei s’ocupa d'informar i resoldre totes les consultes dels pacients ja sigui en persona, per telèfon o via correu electrònic.

El nostre treball diàri comença acudint al Servei d’Urgències  perquè els informin dels problemes esdevinguts el dia anterior i recollir fulles de reclamacions si les hagués.

Comentar els casos socials, introduir a l'ordinador (programa QSSI) totes les gestions de reclamacions, queixes, ajudes, agraïments i realitzar els escrits de les contestacions pertinents.

Atendre totes les trucades telefòniques i  de les persones que acudeixen al servei al llarg de tota la jornada.

Quinzenalment, recullen els suggeriments, queixes, agraïments... de les urnes situades en diferents llocs de l'Hospital i mensualment elaboren un resum amb totes les dades de les gestions realitzades (reclamacions, queixes, agraïments...) les quals s'analitzen mensualment en el Sistema integral de gestió (SIG).

Per tal de millorar el  funcionament, l’opinió dels usuaris és un instrument d’inestimable valor, tant per a la millora dels tots serveis de l’Hospital com per a la detecció de possibles mancances.

L’ objectiu és oferir un tracte proper i un bon servei per tal que el pacient i la seva família rebin una bona assistència.

 

EN EL NOSTRE SERVEI PENSEM QUE L'ACTITUD I PREDISPOSICIÓ ÉS MOLT IMPORTANT PERQUÈ DETERMINA LA SATISFACCIÓ DEL PACIENT.

  • GESTIÓ DE CONFLICTES
  • CONFIDENCIALITAT I ACCES DE LES DADES SANITARIES
  • REFERENTS DELS C. DE SALUT DE TOTA L´AREA D´INFLUENCIA DE LA COMARCA DE LLEVANT

 

En definitiva, GRÀCIES PER FER QUE EL SERVEI D’ATENCIÓ AL PACIENT SIGUI VOSTRE, NOSTRE I DE TOTS.