Equip de Suport Hospitalari d’Atenció Pal·liativa (ESHAP)

Contacte

Horari

de dilluns a divendres
de 8:30 h. a 15:30 h.

 

Personal del Servei:

Metge:

  • Juan Pablo Leiva Santos (a temps complet)

Infermera:

  • Joana Mª Julià Móra (a temps complet)

Infermera gestora de casos:

  • Margalida Terrassa Solé

Treballadora Social:

  • Mª del Pilar Cardell Cerdà.

Descripció del Servei

Es tracta d'un equip de suport hospitalari que atén a pacients amb Cures Pal·liatives i als seus familiars, des d'una visió holística de la persona amb totes les seves dimensions. Atenció als símptomes físics, emocinals, a les necessitats socials i espirituals.

A més tenim la misió de la integració de les Cures Pal·liatives a l'hospital, per la qual cosa realitzem sessions, tallers i cursos tan als professionals de l'hospital com d'altres àmbits. Sense oblidar la tasca investigadora, la qual ens sembla fonemental per tal de avaluar la nostra tasca, així com per a fer una correcte transferència del coneixement.

Cartera de serveis

L'ESHAP depèn directament de la Gerència de l'hospital, és un equip transversal que treballa conjuntament amb totes els serveis mèdics, quirúrgics I equips d'infermeres de l'hospital, d'aquesta manera aconseguim proporcionar al pacient I família l'atenció interdisciplinar que es mereixen. Treballem en coordinació amb l'equip d'Atenció primària I l'equip d'atenció domiciliaria (ESAD)