Radiologia

Contacte

Horari
Obert durant les 24 hores del dia en tres torns de feina: de matí (8.00-15.00), d’horabaixa (15.00-22.00) i de nit (22.00-8.00).

Telèfon
971 847 000

 

Personal del servei

El Servei de Radiologia està format per 41 professionals, dels quals 11 radiòlegs, 5 infermers, 2 auxiliars, 1 secretària i 22 tècnics.

Descripció del servei

El Servei de Radiologia està situat a la planta primera de l’Hospital i té accés per l’entrada principal, pel Servei d’Urgències i pel passadís que comunica amb les plantes d’hospitalització.

La radiologia és l’especialitat de la medicina que s’ocupa del diagnòstic de les malalties per mitjà de la interpretació d’imatges obtingudes amb radiografies, tomografies computades, ecografies, mamografies i ressonàncies magnètiques. La radiologia també s’utilitza per aplicar tècniques terapèutiques mínimament invasives guiades per la imatge, com a alternativa a les intervencions quirúrgiques obertes.

Aquest Servei aplica un rigorós control de qualitat en tots els seus processos i aparells, com ho avala el certificat ISO 9000. Està equipat amb la tecnologia més moderna RIS/PACS, que permet que els especialistes de l’Hospital de Manacor i els facultatius de l’atenció primària consultin les proves i els informes dels pacients des de qualsevol ubicació.

El Servei disposa de nou sales: dues sales d’ecografies d’última generació, una sala de mamografies amb estereotàxia digital, tres sales de radiologia convencional (dues amb suspensió de sostre), una sala de telecomandament digital multifunció, una sala de tomògraf computat multidetector de 16 corones i una sala de ressonància magnètica d’1,5 tesles. El Servei també disposa de dues màquines portàtils digitals de raigs X i quatre arcs de sala d’operacions.

Cartera de serveis

Ecografia, radiografia, telecomandament, tomografia computada, mamografia i ressonància magnètica.