Servei de Psiquiatria

Personal del servei:

 • Cap del Servei: Dra. Rosa Molina Ramos
 • Metges adjunts / metgesses adjuntes:
  • Dra. Ana Belén Álvarez Gómez
  • Dr. Guillem Crespí Ginard
  • Dra. Alba Félez Viñas, tutora de residents de psiquiatria
  • Dra. Cristina Jaume Batle
  • Dr. Miguel Lliteras Arañó
  • Dra. Margarita Mañana Palacio, tutora de residents de psiquiatria
  • Dr. Adrián R. Simoni, coordinador de la Unitat de Salut Mental i de l’ESAC Llevant
 • Metgesses residents de psiquiatria:
  • Dra. Núria Climent Huguet
  • Dra. María Teresa Navas Elegido
 • Supervisora d’infermeria de la Unitat d’Hospitalització: Marta Vilardell Balasch

Descripció del servei:

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Manacor atén les necessitats de la població de la comarca de Llevant en matèria de salut mental proporcionant un assistència de qualitat, eficient i humana a les persones que pateixen alguna malaltia mental mitjançant un equip de professionals multidisciplinari.

És un servei integrat en el sistema de gestió de qualitat ISO 9001, certificat des de 2003, i està integrat en la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental, acreditat des de 2010, per a la formació de metges/metgesses especialistes en psiquiatria i infermers/infermeres especialistes en salut mental. A més, des de 2003 és un servei col·laborador en la formació en salut mental amb rotacions per a residents de l’especialitat de medicina de família i comunitària de l’Hospital de Manacor.

Cartera de serveis:

 • Urgències: atenció d’urgències psiquiàtriques durant les 24 hores del dia.
 • Unitat d’Hospitalització Breu: situada a la planta primera de l’Hospital, disposa de 15 llits.
 • Interconsulta psiquiàtrica: atenció psiquiàtrica de pacients ingressats en altres serveis de l’Hospital.
 • Consulta de psiquiatria d’enllaç: atenció ambulatòria psiquiàtrica de pacients tractats ambulatòriament en altres serveis de l’Hospital.
 • Teràpia electroconvulsiva: tractament aplicat en col·laboració amb el Servei d’Anestèsia.
 • Unitat de Salut Mental (USM) de Llevant: atenció ambulatòria multidisciplinària (psiquiatres, psicòlegs, infermers de salut mental i treballador social) prestada en aquests dispositius sanitaris:
  • USM Felanitx: situada a la planta primera del Centre de Salut Felanitx (av. de la República Argentina, 40).
  • USM Manacor: situada a la planta segona del Centre de Salut Sa Torre (c/ de Simó Tort, s/n. Manacor).
  • USM Son Servera: situada a la planta primera del Centre de Salut Llevant (c/ del Pi Gros, 20. Son Servera).
 • Equip de Seguiment Assertiu Comunitari (ESAC): tractament multidisciplinari (psiquiatre, infermer de salut mental, terapeuta ocupacional i treballador social) que proporciona atenció comunitària en l’entorn del pacient.
 • Hospital de Dia de Salut Mental: pendent de creació en el Pla Director 2015-2020.

També hi ha a l’àrea altres unitats no dependents de l’Hospital de Manacor que proporcionen atenció especialitzada:

 • Unitat Comunitària de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (UCSMIA): atenció ambulatòria multidisciplinària a menors de 18 anys. Situada a la planta segona del Centre de Salut Sa Torre.
 • Unitat Comunitària de Rehabilitació (UCR): atenció multidisciplinària orientada a la rehabilitació de pacients amb trastorns mentals greus. Situada a la ronda del Port, 64 (Manacor).
 • Unitat de Conductes Addictives (UCA): atenció ambulatòria multidisciplinària a persones amb trastorns de conductes additives amb substàncies o sense (alcohol, opiacis, cocaïna, heroïna, cànnabis, drogues de síntesi i altres substàncies, però també joc patològic, noves tecnologies, sexe i d’altres). Situada al carrer del Bonjesús, 1 (Manacor). Telèfon de cita: 971 844 901.