Unitat de Gestió de Projectes

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:00 h. a 15:30 h.

Telèfon
971 84 70 00 - Ext. 3214

 

Personal del servei:

  • Angélique Groh – Infermera referent en Transformació digital i gestió de projectes.

Descripció del servei:

El sector sanitatari també s'està incorporant a l'era digital, però la transformació digital en sanitat va més enllà de la digitalització dels documents. En realitat, és un complex conjunt de modificació de processos i eines de treball.

L'estratègia d'incorporar noves tecnologies com la interoperabilitat, la salut mòbil (o m-health), xarxes corporatives… està gestionada de forma local a l'hospital de Manacor i corporativa al nivell del IbSalut amb la finalitat d'optimitzar els recursos.

La unitat de projectes és la unitat responsable de valorar les necessitats locals i corporatives, coordinar i gestionar els recursos per implantar i millorar les eines i circuits assistencials i realitzar formacions i guies d'ús aixì com assistència a usuaris.

Cartera de serveis:

  • Presa de requisits per a millores en aplicacions clíniques.
  • Estudi de mercat i propostes tècniques.
  • Elaboració de documents de nous circuits.
  • Participació en el grup funcional HCIS per a priorització i seguiment de tasques.
  • Coordinació de tasques amb suport d'aplicacions, DXC, informàtica i usuaris.
  • Participació i representació de l'hospital de Manacor en els projectes corporatius IbSalut-OTIC.
  • Formació i assistència als usuaris.
  • Realització de guies i documentació de nous circuits o funcionalitats.