Servei d’Atenció a l’Usuari

Personal del Servei

  • Olga Provenzal Alonso, responsable del Servei
  • Cristal Casal Fernández, administrativa
  • Pilar Cardell Cerdà, treballadora social

Descripció del servei

El Servei d’Atenció al Pacient està a la disposició de totes les persones que hi acudeixen per respondre personalment qualsevol dubte, suggeriment o reclamació que vulguin fer. Aquest Servei s’ocupa d'informar i resoldre totes les consultes dels pacients, ja sigui en persona, per telèfon o per correu electrònic.

El nostre treball diari comença acudint al Servei d’Urgències  perquè ens informin dels problemes sorgits el dia anterior i recollir els possibles fulls de reclamacions. A continuació comentam els casos socials, introduïm en el programa QSSI totes les gestions de reclamacions, queixes, ajudes i agraïments i preparam els escrits de contestació oportuns. A més, atenem totes les telefonades i les persones que acudeixen al Servei al llarg de tota la jornada.

Quinzenalment recollim els suggeriments, les queixes, els agraïments, etc., de les urnes ubicades a diferents llocs de l'Hospital, i mensualment elaboram un resum amb totes les dades de les gestions que hem fet (reclamacions, queixes, agraïments...), que s'analitzen mensualment en el Sistema Integral de Gestió (SIG).

Per millorar el funcionament del Servei, l’opinió dels usuaris és un instrument de valor inestimable, tant per millorar tots els serveis de l’Hospital com per detectar  possibles mancances.

El nostre objectiu és oferir un tracte proper i un bon servei perquè els usuaris rebin una bona assistència.

Al nostre Servei pensam que l'actitud i la predisposició són molt importants, perquè determinen la satisfacció dels usuaris.

  • Gestió de conflictes
  • Confidencialitat i accés a les dades sanitàries
  • Referent dels centres de salut d'atenció primària del Sector Sanitari de Llevant

Gràcies per fer que el Servei d'Atenció a l'Usuari sigui vostre, nostre i de tothom.