Sol·licitud documentació clínica

Accés a la història clínica

El Servei d’Admissió i Documentació vetlla pels drets com a usuaris i permet l’accés a la història clínica.

On us heu d’adreçar?

Si desitjau accedir a la història clínica heu d’anar al Servei d’Admissió i Documentació, Box 3, i presentar una sol·licitud. L’horari d’atenció és de les 9.00 a les 14.00 h.

Si voleu més informació, podeu telefonar al número 971 84 70 96, o escriure un correu electrònic a l’adreça documentacioclinica@hmanacor.org.

Com heu de fer el tràmit?

  • Emplenau la sol·licitud.
  • Especificau-hi les parts de la història clínica a què voleu accedir.
  • Presentau-la en el registre del centre, juntament amb la documentació acreditativa pertinent.

La documentació sol·licitada us serà lliurada, si pertoca, en un termini de 30 dies hàbils, llevat dels informes d’autòpsies, pels quals el termini serà major.

Quina documentació (sempre l’original) necessitau per fer la sol·licitud?

  • Si sou la persona titular de la història clínica: document d’identitat o passaport.
  • Si sou la persona autoritzada pel pacient: apartat específic de la sol·licitud emplenat o autorització signada pel pacient; document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport de la persona autoritzada.
  • Si sou el pare o la mare d’un pacient menor: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat i passaport del sol·licitant; llibre de família.
  • Si sou el tutor legal del pacient: document d’identitat o passaport del pacient; document d’identitat o passaport del tutor, document acreditatiu de la designació judicial del tutor.
  • Si sol·licitau la història clínica d’una persona difunta: document d’identitat o passaport del difunt; document d’identitat o passaport de la persona sol·licitant; documentació acreditativa del vincle familiar (llibre de família, últimes voluntats, etc.); certificat de defunció.

Formulari de sol·licitud de documentació clínica

De conformitat amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades s’incorporaran al fitxer “Història clínica” —creat per mitjà de l’Ordre del conseller de Salut i Consum de 4 de març de 2009 (BOIB 43/2009) i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades— amb la finalitat de mantenir actualitzada la vostra història clínica amb la informació obtenguda en tots els processos assistencials, per la qual cosa només les podem cedir en els casos prevists legalment. Tanmateix, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la Llei adreçant-vos a la Gerència del Sector Sanitari de Llevant (Hospital de Manacor. Carretera Manacor-Alcúdia, s/n. 07500 Manacor). Tel.: 971847000. Fax: 971847010