Abast del certificat Bureau Veritas

Adjunt l’abast ISO 9001 revisat en català (28 serveis i/o processos)

Admissió, Sistemes d’Informació (Informàtica), Radiologia, Anatomia Patològica, Laboratori d’Anàlisis Clíniques, Farmàcia, Unitat d’Hemodiàlisi, Unitat de Cirurgia sense Ingrés, Unitat d’Esterilització, Psiquiatria, Ginecologia i Obstetrícia, Logística, Oftalmologia i Optometria, Oncologia, Hematologia, Atenció d’Infermeria en Hospitalització, Urgències / Unitat d’Estada Curta, Rehabilitació, Atenció d’Infermeria a l’Àrea Quirúrgica, Gestió de Riscs Laborals, formació d’alumnes en pràctiques: universitaris (infermeria i fisioteràpia) i no universitaris (auxiliar d’infermeria), Hospital de Dia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Unitat Docent MIR en les especialitats d’obstetrícia/ginecologia i traumatologia / cirurgia ortopèdica, pneumologia, control de la infecció i higiene hospitalària i servei de zeladors a l’Àrea Quirúrgica i Urgències.

Adjunt l’abast ISO 14001

Les activitats assistencials i no assistencials per a la prestació de serveis mèdics sanitaris

Adjunt l’abast UNE 179003

Urgències i Unitat d’Estada Curta