Presentació

Us vull donar la benvinguda a l’Hospital de Manacor en nom de tot l’equip de professionals que hi treballen.

L’Hospital Manacor és un centre que s’ha planificat per cobrir les necessitats assistencials dels municipis ubicat en el Llevant de Mallorca, amb uns principis que són la qualitat professional, humana i tècnica. La nostra missió és sempre donar l’atenció sanitària més adient als nostres pacients, compaginant l’assistència i el tracte més humà amb el desenvolupament dels nous avanços.

Des de la nostra web us volem informar i donar a conèixer tant l’Hospital com el seu funcionament i el treball dels professionals. Així us convidam a que conegueu com és l’estructura de l’Hospital i altres detalls que siguin del vostre interès.

Moltes gràcies i salutacions.
Catalina Vadell Nadal

Directora Gerent