Unitat de Qualitat, Docència i Recerca

Contacte

Horari
del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.30

Telèfons
Qualitat: 971 84 71 47
Formació: 971 84 70 05
Docència: 971 84 70 09
Recerca: 971 84 70 00 (ext. 3122)
i 681 153 245
Coordinació de Recursos Materials amb la Central de Compres: 971 84 70 00 (ext. 4009)

Personal

  • Verónica San Nicolás Tirado, supervisora d'àrea de la UCDI
  • Mariola Villagrasa Salas, cap de la secció administrativa de Qualitat i Medi Ambient
  • Ian Blanco Mavillard, infermer de projectes de recerca d’infermeria i interdisciplinaris
  • Nerea del Toro, auxiliar Qualitat i Medi Ambient
  • Teresa Sampol Caldes, auxiliar Docència i Formació

Descripció

Des del 1998, la finalitat de la Unitat de Qualitat i Medi Ambient ha estat desenvolupar i avaluar el pla de qualitat total seguint el model europeu EFQM, a més de difondre i mantenir actualitzada la documentació del sistema de gestió mediambiental de l’Hospital de Manacor (ISO14001) i els sistemes de gestió de la qualitat dels serveis certificats a l’Hospital (ISO9001).

Actualment s’entén el concepte de qualitat total com un sistema de gestió relacionat amb el concepte de millora contínua i que té com a finalitat satisfer les necessitats dels clients de l’organització, tant els interns com els externs. La qualitat no ha esdevingut un requisit essencial, sinó que actualment és un factor estratègic clau per a qualsevol organització.

Com cada any, la Direcció manté el compromís per la gestió de la qualitat a l’Hospital de Manacor. Durant el darrer trimestre de 2009 es va identificar la necessitat de dissenyar un mapa de processos per promoure la qualitat en els futurs professionals sanitaris i d'aquesta manera unificar totes les activitats formatives. Per al supervisor dde l'Àrea de Qualitat han estat igualment importants totes les activitats que s’hi han duit a terme, però n’hi ha algunes de les quals té un record molt especial, entre les quals el desenvolupament del procés de formació d’alumnes en pràctiques.

Cartera de serveis

Formació continuada

La formació del personal sanitari i no sanitari és un element clau en la producció d’assistència sanitària de qualitat. Les persones són l’element bàsic del sistema i el nivell de formació n’és una de les millors garanties d’una prestació sanitària d’alt nivell.

L’Hospital de Manacor és conscient que l’excel·lència en l’assistència i en l’oferiment d’unes cures de qualitat no és possible sense la docència i la formació continuada. Per això facilita i potencia la formació i l’actualització constant d’infermers, infermers especialistes, fisioterapeutes, auxiliars d’infermeria i tècnics per adaptar-se als canvis en els serveis de salut públics i a les noves demandes dels usuaris.

La Comissió de Formació Continuada elabora cada any un pla de formació continuada basant-se en les necessitats formatives i en les línies estratègiques de la Gerència de l’Hospital de Manacor. Aquest pla recull activitats formatives organitzades per la Gerència mateixa (sessions clíniques, cursos, tallers, jornades o seminaris) i es complementa amb altres programes de formació. També es beneficia de l’oferta formativa de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Recerca

Utilitzam la recerca com a mitjà eficient per millorar contínuament les cures que proporcionam potenciant grups de professionals investigadors i dotant-los de l’estructura i dels mitjans necessaris per desenvolupar-se.

Docència

La Direcció de l’Hospital manté una activa participació en la formació de futurs professionals sanitaris i no sanitaris col·laborant amb entitats i unitats docents en el desenvolupament de les etapes pràctiques dels programes de formació de pregrau de les diferents titulacions.

Basant-se en el compromís per la gestió de qualitat que assumeix l’Hospital de Manacor, la Direcció ha integrat els alumnes en la gestió per processos i ha establit l’objectiu d’implantar la metodologia que cal seguir en el procés de formació dels alumnes, des que sol·liciten les pràctiques fins que les completen.

L’àmbit de Docència i Formació comprèn totes les activitats formatives i reunions de grups a les sales de l’Àrea Docent (biblioteca, sala d’actes, annex gran i annex petit) i a la sala de reunions de l’edifici annex.