Equip Directiu

Ignacio Casas Ollé
Director Gerent
Dra. Maria Cinta Escuder Capafons
Directora Mèdica
Júlia Troya Casero
Directora d’Infermeria
Francesc Moranta Mulet
Director de Gestió
Joana Maria Vidal Lladó
Sots-Directora de Gestió