Equip Directiu

Ignacio Casas Ollé
Director Gerent
Dr. Joan Bennàsser Raimondi
Director Mèdic
Francesca Rosa Rosal Obrador
Directora d’Infermeria
Francesc Moranta Mulet
Director de Gestió
Joana Maria Vidal Lladó
Sots-Directora de Gestió