Equip Directiu

Dra. Catalina Vadell Nadal
Directora Gerent
Dr. Joan Bennàsser Raimondi
Director Mèdic
Francesca Rosa Rosal Obrador
Directora d’Infermeria
Francesc Moranta Mulet
Director de Gestió
Joana Maria Vidal Lladó
Sots-Directora de Gestió