Accés

L’Hospital està ubicat a la ciutat de Manacor, concretament a la carretera Manacor-Alcúdia, s/n.

L’Hospital de Manacor té dos accessos:

  • El primer és des de la variant nord de Manacor, on hi ha una rotonda que indica l’accés.
  • El segon és des de la ciutat, per l’antiga carretera a Artà, que es coneix com via de Palma.

Per facilitar l’accès dels pacients i del personal, una línia de bus urbà connecta el centre hospitalari i la ciutat.

Telèfons d’interès

Transport públic de Mallorca