Missió Vissió Valors

La MISSIÓ de l’Hospital de Manacor és la següent:

A l’Hospital de Manacor, referent públic del sector sanitari del Llevant de Mallorca, treballam per la promoció de la salut i per
oferir una atenció sanitària humana, propera, eficient, segura i de qualitat, al mateix temps que tenim cura del
desenvolupament personal i professional del nostre equip.

La VISIÓ que anima a l’organització és:

Volem ser el referent de la salut per a la nostra comarca, compromesos amb l’excel·lència dels nostres serveis, l’empatia cap als nostres pacients, i la constant millora dels serveis per proporcionar atenció integral i propera, oferint confiança i benestar.

Els VALORS en què l’hospital es basa per complir amb la seva missió i aconseguir la seva visió són:

– La humanitat
– La proximitat i l’accessibilitat
– L’equitat en el tracte
– L’empatia amb els malalts i familiars
– La professionalitat
– El respecte
– La feina en equip
– El compromís amb el medi ambient