Notificació dels pacients

INFORMACIÓ IMPORTANT. Abans de realitzar la notificació preguem que llegeixi atentament la següent informació:

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va emetre al febrer de 2020 la iniciativa: “La Dècada de Seguretat del Pacient 2021-2030”. Dins dels set Objectius estratègics definits per l’OMS, es detalla el com “Involucrar i empoderar als pacients i famílies perquè col·laborin i donin suport al viatge cap a una atenció de salut més segura”. I especifica que, el compromís i apoderament dels pacients són potser les eines més poderoses per a millorar la seva pròpia seguretat. Els pacients, les seves famílies i altres cuidadors informals aporten idees a partir de les seves experiències de cura que no poden ser substituïdes ni replicades per clínics, gerents o investigadors, sobretot quan aquests pacients han sofert danys durant la seva atenció. Els pacients, famílies i cuidadors informals poden ser alhora observadors vigilants de la condició clínica d’ells o dels seus sers estimats, alertant a metges, infermers i altres professionals quan sorgeixen noves necessitats. Si compten amb la informació adequada, totes aquestes persones poden ser els ulls i oïdes del sistema.

Seguint les línies que tant l’OMS com diferents institucions governamentals i experts han anat reflectint al llarg del temps, com és el fet que el pacient i /o familiars són els únics que són presents durant tot el recorregut dels diferents processos assistencials, atresorant per això la informació crítica, demostra que, implicar els pacients i familiars perquè aportin les seves experiències es pot utilitzar com a eina d’aprenentatge per a la millora de la seguretat del pacient en tots els seus nivells.

Els pacients, a l’ésser els principals protagonistes de l’assistència sanitària poden actuar com a copartícips en la seva pròpia seguretat tant de manera proactiva (abans d’un possible incident) com a reactiva (després de l’incident).

Creiem que, com a gestors és un imperatiu ètic integrar el rol dels pacients en la nostra organització i generar una cultura de seguretat i respecte que impulsi l’escolta activa dels nostres pacients. D’aquesta manera, una cultura que ofereix major seguretat als pacients habitualment és també més segura per als nostres professionals.

QÜESTIONS BÀSIQUES DEL SISTEMA DE NOTIFICACIONS D’INCIDENTS EN LA SEGURETAT DEL PACIENT PER A PACIENTS I FAMILIARS

Què és un incident relacionat amb la seguretat del pacient?

Un incident relacionat amb la seguretat del pacient és un esdeveniment o circumstància imprevista o inesperada que podria haver ocasionat o va ocasionar un mal innecessari al pacient.

Què puc notificar a través d’aquesta eina?

Qualsevol incident que li va causar mal o podria haver-li ocasionat un mal durant la seva assistència sanitària a l’hospital i que no està relacionat amb un empitjorament del seu procés clínic.

Per exemple:

  • Administració per error d’un medicament o una dosi d’aquest medicament que no corresponia.
  • Error en la realització de proves complementàries (radiografies, analítiques, …).
  • Error en intervenció quirúrgica (li han operat la zona que no corresponia).
  • Etc…

Per a què serveix notificar un incident?

L’objectiu i finalitat del sistema de notificació és intentar canalitzar la informació sobre incidents en la seguretat del pacient per a ser analitzats i dissenyar oportunitats de millora.

NO es busquen CULPABLES, sinó possibles errors en el sistema que contribueixen a l’aparició dels incidents, de tal forma que puguem implementar accions amb la finalitat d’evitar la seva repetició o disminuir les possibles conseqüències nocives.

Què NO HAIG DE Notificar a través d’aquesta eina?

Les qüestions relacionades, per exemple, amb la neteja, les condicions de temperatura i il·luminació, la qualitat dels productes de cafeteria i cuina, la roba hospitalària, el transport, la llista d’espera, l’incompliment d’horaris, l’organització, els retards en la realització de proves, etc…

Per a aquestes qüestions poden dirigir-se al servei d’Atenció a les Persones de manera presencial, telefònicament o a través del correu electrònic indicats en l’apartat corresponent d’aquesta pàgina web (“Usuaris- Servei Atenció a les persones”).

Característiques del sistema de notificacions per a pacients i familiars.

  • Senzill i fàcil d’emplenar.
  • Confidencial. Les notificacions les rep exclusivament la nostra Unitat de Gestió de Riscos per a la Seguretat del Pacient, gestionant-se de tal forma que garanteixin la seva total confidencialitat.
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. Sistema de comunicació dissenyat en compliment dels requisits legals disposats en la normativa aplicable en protecció de dades i drets digitals.

Premi aquí per a realitzar la notificació