Servei d’Atenció a les Persones

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 9.00 a 14.00

Telèfon
971 847 024
971 847 029

atencioalespersones@hmanacor.org

Hem integrat els serveis d’Admissió i Atenció a les Persones de l’Hospital de Manacor amb l’objectiu principal d’acompanyar i apoderar el pacient des que estableix contacte amb l’Hospital fins a la fi del seu procés assistencial. Aquesta fusió ens permet oferir una assistència completa en l’atenció a les persones, enfocat des d’una perspectiva biopsicosocial amb el compromís ètic d’humanitzar l’assistència.

Les tres grans línies d’aquesta fusió, d’acord amb el Pla Estratègic 2006-2020 de la Conselleria de Salut de les Illes Balears, són les següents:

 1. Humanització i personalització de l’assistència sanitària
 2. Responsabilitat social corporativa
 3. Millora de l’accessibilitat

Humanització i personalització de l’assistència sanitària

S’estableixen els objectius següents per dignificar l’assistència sanitària garantint la confidencialitat, l’autonomia, la intimitat i la comunicació:

 • Elaborar un pla d’atenció personalitzada en el procés assistencial.
 • Facilitar l’accés de la població al Registre de Voluntats Anticipades.
 • Augmentar la capacitat resolutiva de les unitats d’atenció a la persona usuària.
 • Regular i facilitar la lliure elecció del facultatiu i també la segona opinió mèdica.

Responsabilitat social corporativa

És la idea de valor compartit, tant per a la organització com pels seus usuaris, que analitza els aspectes econòmics, legals, morals, socials i físics de l’entorn. Entre els objectius que des d’aquesta línia estratègica pertanyen a Atenció a les Persones hi ha els següents:

 • Afavorir accions solidàries i de voluntariat corporatiu, coordinar-se amb les associacions de salut, les ONG i el voluntariat.
 • Promoure el diàleg i la participació ciutadana en la presa de decisions de les organitzacions.
 • Facilitar l’atenció a les persones amb necessitats especials.
 • Coordinació religiosa i espiritual.
 • Crear una oficina de mediació cultural perquè els intèrprets de l’Hospital puguin atendre les necessitats dels pacients estrangers i dels seus familiars (assegurances, repatriacions, allotjament...)
 • Participar en programes de salut.

Millora de l’accessibilitat

S’estableixen els objectius següents:

 • Millorar l’accessibilitat presencial i telefònica.
 • Garantir la normativa de protecció de dades i la confidencialitat de les persones citades a Consultes Externes per mitjà de la implantació del sistema intel·ligent de gestió de torns.
 • Millorar l’ergonomia dels mostradors d’informació per a les persones amb algun grau de discapacitat.

En definitiva, el nou servei d’Atenció a les Persones està focalitzat en la humanització de l’atenció sanitària. Les persones són situades en el centre del sistema.

Des de l’Hospital de Manacor es pensa en els usuaris com a persones actives, que volen saber i demanen informació, que se senten propietàries de la seva Història de Salut i que col·laboren activament en tot allò que envolta la seva salut i la seva malaltia.

Sabem que estimau l’Hospital de Manacor. Prest o tard, com a pacients o com a acompanyants, tots en som usuaris. Per això, us convidam a venir a Atenció a les Persones per fer-nos suggeriments, per explicar-nos si quelcom s’hagués pogut fer d’una altra manera, o per expressar-nos agraïment si escau. Així, tots plegats contribuïm a avançar, a fer un Hospital més humà, més eficient i millor.

Avui tenim la certesa que la participació, la il·lusió, l’establiment de metes, la innovació i, sobretot, la comunicació entre els individus són elements que intervenen directament en la salut i en la felicitat de les persones i d’aquells que n’estan al voltant.

Qui som?

Antònia Perelló Cantallops, cap del Servei d’Admissió i Atenció a les Persones
Catalina Riera Sansó, coordinació Atenció a les Persones
Cristal Casal Fernández, administració
Pilar Cardell Cerdà, treballadora social
Maite Bolado Carvajal, infermera.

Intèrprets
Abdellah Lahit
Gisela Grosselfinger Vogel
Maria Inmaculada Fuster Roca
Victòria Ferrer Scane

Mostrador i telefonia
María Ángeles Betanzos Espinosa
Joana Ferrer Burguera
Maria Yolanda Roig Munar
Xavier Morell Sansó
Margalida Sureda Font
Maria Dolors Sansó Silva

Servei espiritual i religiós
Carlos Enrique Díaz Urbina
Carlos Adrián López Ramos
Francesc Joan Bernabeu Bonet