Comptabilitat

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:00 h. a 15:00 h.

Telèfon
971 84 70 57

 

Personal del servei:

  • Maties Mas Alzina - Administratiu
  • Apol·lònia Sansó Capó – Auxiliar administrativa
  • Natàlia Perelló Martí – Cap de grup
  • Pep Oliver Vanrell – Cap de secció

Descripció del servei:

El Departament de Comptabilitat està integrat en la Direcció de Gestió i Serveis Generals. S’encarrega de la gestió pressupostària per mitjà de la verificació, la comprovació i la posterior comptabilització de les factures presentades pels proveïdors de béns i serveis, i també d’emetre les factures no assistencials.

Així mateix, té a càrrec seu elaborar i subministrar la informació econòmica per garantir l’existència i l’optimització dels recursos econòmics per tal de prendre les decisions adequades que permetin assolir els objectius definits.