Comunicació i Disseny Gràfic

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:00 h. a 15:00 h.

Telèfon
971 84 70 45

Mòbil
609 12 77 43

Descripció del servei:

El departament de Comunicació és un servei depenent de la Gerència amb una doble vessant.

  • Comunicació Interna.
  • Comunicació Externa.

La responsable de Comunicació es Maria Magdalena Ferrer Miró

El telèfon del departament 971 84 70 45

El telèfon móvil: 609 12 77 43

Cartera de serveis:

  • Comunicació
  • Disseny Gràfic

L’objectiu és establir les vies de comunicació interna i externa relacionades amb el pacient i els professionals de l'hospital, amb la finalitat d'assegurar que la informació és rebuda per part de tots dos grups. Es presta una especial atenció al Client extern.