Informàtica

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.30

Telèfon
971 847 021

Personal

 • Pere Joan Cabrer Sureda, cap del Servei
 • Guillem Amengual Gayà, tècnic d'aplicacions
 • Vieri di Paola, tècnic de comunicacions
 • David Durán Villalta, tècnic de microinformàtica
 • Antoni Grimalt Andreu, coordinador d'aplicacions
 • Pep Toni Jiménez Riera, tècnic d'aplicacions
 • Apol·lònia Mayordomo Jaume, atenció a l'usuari
 • Miquel Morey Riera, tècnic de sistemes
 • Bartomeu Zuzama Vallbona, tècnic de microinformàtica

Descripció

El Servei d'Informàtica s'ocupa principalment del manteniment i de la millora dels equips informàtics i del programari utilitzats a l'Hospital de Manacor i de controlar la seguretat i la confidencialitat de les dades tractades i de promoure'n l'ús correcte segons el  que estableix la normativa vigent.

Treballam conjuntament amb l'Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (OTIC) del Servei de Salut de les Illes Balears i amb els serveis d'informàtica de la resta de centres del Servei de Salut per mantenir criteris consensuats sobre el desenvolupament i el manteniment dels sistemes d'informació, tant els locals com els corporatius.

Cartera de serveis

 • Oferir atenció als usuaris dels sistemes d'informació, de telefonia i dels sistemes audiovisuals per resoldre els problemes i les necessitats que tenguin sobre aquests sistemes.
 • Coordinar projectes i fer millores relacionats amb els sistemes d'informació, la telefonia i els sistemes audiovisuals.
 • Oferir suport per a l'explotació de dades.
 • Controlar la seguretat i la confidencialitat de la informació.
 • Desenvolupar i mantenir el programari específic requerit per alguns serveis de l’Hosptital.
 • Mantenir en bon estat el maquinari i el programari dels llocs de treball i del centre de càlcul.