Informàtica

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:00 h. a 15:30 h.

Telèfon
971 84 70 21

Personal del servei:

 • Antoni Grimalt Andreu, coordinador d'aplicacions.
 • Apol·lònia Mayordomo Jaume, atenció a l'usuari.
 • Bartomeu Zuzama Vallbona, tècnic de microinformàtica.
 • David Durán Villalta, tècnic de microinformàtica.
 • Guillem Amengual Gayà, tècnic d'aplicacions.
 • Miquel Morey Riera, tècnic de sistemes.
 • Pep Toni Jiménez Riera, tècnic d'aplicacions.
 • Pere Joan Cabrer Sureda, cap d'Informàtica.
 • Vieri Di Paola, tècnic de comunicacions.

Descripció del servei:

El Servei d'Informàtica s'ocupa principalment del manteniment i millora dels equips informàtics i programari utilitzats a l'Hospital de Manacor, així com de controlar la seguretat i confidencialitat de les dades tractades i promoure el seu ús correcte segons estableix la normativa vigent.

Treballem conjuntament amb l'Oficina de Tecnologies de la Informació i Comunicacions (OTIC) i amb els serveis d'informàtica de la resta de centres del Servei de Salut de les Illes Balears, a fi de col·laborar i seguir un criteri consensuat en el desenvolupament i manteniment dels sistemes d'informació, tant locals com a corporatius.

Cartera de serveis:

 • Oferir atenció als usuaris dels sistemes d'informació, telefonia i sistemes audiovisuals per resoldre els seus problemes i necessitats que tenguin sobre aquests sistemes.
 • Coordinar projectes i realitzar millores relacionats amb els sistemes d'informació, la telefonia i sistemes audiovisuals.
 • Oferir suport per a l'explotació de dades.
 • Controlar la seguretat i confidencialitat de la informació.
 • Desenvolupar i mantenir programari específic requerit en alguns serveis de l’hosptital.
 • Mantenir en bon estat el maquinari i el programari dels llocs de treball i del centre de càlcul.