Servei de Pneumologia

Contacte

Horari

Del dilluns al divendres, de 8.30 a 10.30 i de 12.30 a 14.00

Telèfon
971 847 083

 

Personal

Cap del Servei:

  • Amparo Romero Plaza

Metges/metgesses:

  • Antonio Albaladejo Dávalos
  • David Blanquer Escribano
  • Raquel Extremera Fuentes
  • Ana Kersul
  • Antonia Mayol Mateu

Personal d’infermeria:

  • Nerea Arregui Castillo
  • María José Cons González
  • Bàrbara Ginard Llabrés
  • Yolanda Guerrero Aneas
  • Catibel Nebot Puigròs
  • Antonia Gomila Gelabert (auxiliar de Consultes Externes)

Secretària:

  • Joana Maria Font Amer

Descripció

La pneumologia és l’especialitat mèdica encarregada de l’estudi de les malalties de l’aparell respiratori i centra el seu camp d’actuació en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties del pulmó, de la pleura i del mediastí.

La missió del Servei de Pneumologia de l’Hospital de Manacor és proporcionar una assistència mèdica als pacients pneumològics per mitjà d’una atenció eficaç, segura i eficient. Té com a metes potenciar l’actualització de les tècniques i dels tractaments, l’atenció centrada en el pacient i la coordinació entre els seus professionals.

El Servei està organitzat en cinc àrees funcionals: Hospitalització, Consultes Externes, Pneumologia Intervencionista, Trastorns Respiratoris durant el Son i Gabinet de Funció Pulmonar.

Per desenvolupar l’activitat, l’equip del Servei de Pneumologia compta amb quatre pneumòlogues i dos pneumòlegs, cinc infermeres, una auxiliar de consultes i una secretària. Els seus valors actuals i amb visió de futur per assolir les metes proposades són la professionalitat, el treball en equip, l’ètica, la qualitat contrastada, la gestió eficient, l’atenció centrada en el pacient, l’actitud crítica i la innovació.

Cartera de serveis

Atenció integral dels pacients hospitalitzats:

  • Agudització de pneumopaties cròniques (malaltia pulmonar obstructiva crònica aguditzada, asma aguditzada, pneumopatia intersticial aguditzada); bronquièctasis infectades; insuficiència respiratòria crònica aguditzada.
  • Pneumopaties agudes (insuficiència respiratòria aguda, infeccions); pneumopatia intersticial; tromboembolisme pulmonar; pneumònia, tuberculosi i altres infeccions respiratòries; vessament pleural i altres patologies pleurals.
  • Ingressos programats per a adaptació o supervisió de la ventilació mecànica no invasiva.
  • Ingressos programats per a tractaments sistèmics i inici de tractaments nebulitzats.
  • Ingressos programats per a tècniques d’intervencionisme en pacients de risc.

Consultes externes de pneumologia:

  • Consulta general de pneumologia:
    • Seguiment dels pacients hospitalitzats.
    • Valoració del nòdul pulmonar solitari.
    • Valoració dels pacients amb dispnea.
    • Estudi de la tos crònica.
    • Malaltia pulmonar obstructiva crònica.
    • Asma.
    • Vessament pleural i altres patologies pleurals.
    • Malalties intersticials pulmonars.
    • Malalties vasculars pulmonars.
    • Infeccions respiratòries.
    • Tuberculosi.
    • Bronquièctasi.
    • Càncer de pulmó.
    • Trastorns respiratoris del son.
    • Trastorns respiratoris associats a l’obesitat.
    • Trastorns respiratoris secundaris a malalties neuromusculars i malalties sistèmiques.
    • Malalties ocupacionals.
  • Consulta monogràfica d’asma.
  • Consulta monogràfica de bronquièctasi.
  • Consulta monogràfica de malaltia pulmonar obstructiva crònica.
  • Consulta monogràfica de pneumopatia intersticial.
  • Consulta monogràfica de tabaquisme.
  • Consulta monogràfica de trastorns respiratoris durant el son.
  • Consulta d’infermeria: educació sanitària dels pacients respiratoris, monitoratge i educació en matèria de teràpia inhalatòria.

Tècniques d’intervencionisme pneumològic:

  • Fibrobroncoscòpia diagnòstica/terapèutica: : broncoaspiració (BAS); rentatge broncoalveolar (BAL); raspament citològic/microbiològic; punció-aspiració amb agulla fina (PAAF); biòpsia bronquial, biòpsia transbronquial.
  • Ecografia toràcica.
  • Tècniques ecoguiades:
    • PAAF.
    • Biòpsia pulmonar amb agulla gruixuda (BAG).
    • Biòpsia pleural.
  • Toracocentesi diagnòstica i terapèutica.
  • Drenatge pleural a través de catèter tunelitzat.
  • Ventilació mecànica no invasiva.

Gabinet de Pneumologia / Laboratori de Funció Pulmonar:

  • Espirometria simple i forçada.
  • Prova broncodilatadora.
  • Volums pulmonars.
  • Resistències pulmonars.
  • Difusió del monòxid de carboni.
  • Pressions expiratòries i inspiratòries màximes.
  • Prova de broncoprovocació amb metacolina.
  • Prova de la punxada (prick test).
  • Òxid nítric en l’aire exhalat.
  • Gasometria arterial.
  • Carboximetría.
  • Test de la marxa de sis minuts.
  • Intradermoreacció de Mantoux.
  • Administració de tractaments biològics subcutanis (omalizumab, mepolizumab).
  • Administració de tractaments endovenosos en col·laboració amb el Gabinet de Medicina Interna i l’Hospital de Dia (immunoteràpia, reslizumab, a1-antitripsina)

Trastorns respiratoris durant el son:

  • Pulsioximetria.
  • Poligrafia respiratòria.
  • Autotitulació per mitjà de CPAP.
  • Gasometria arterial.