Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8.00 a 15.00 h.

Telèfons
Prevenció:
971 84 70 26 (ext. 3126)

Salut Laboral:
971 84 71 80 (ext. 6059)

Personal del Servei

  • Metgessa: Johana Tahiry Álvarez Maza
  • Infermer: Adrián Fernández del Peral
  • Tècnica superior de prevenció de riscos laborals: M.ª Ángeles Adelino Serra

Descripció del Servei

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals està format per Salut Laboral i l’Àrea Tècnica. Tenim la funció d’assessorar i assistir l’Hospital i el personal. Ens encarregam dels aspectes següents:

  • Disseny, implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals.
  • Avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat del personal.
  • Planificació de l’activitat preventiva i determinació de les prioritats en l’adopció de mesures preventives i vigilància de l’eficàcia d’aquestes.
  • Formació i informació al personal sobre la prevenció de riscos laborals.
  • Vigilància de la salut del personal amb relació als riscos de la seva feina.