Servei d’Urologia

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:30 h. a 14:30 h.
i de 15:30 h. a 18:30 h.

Telèfon
971 84 70 61 (Secretaria)

 

Personal del servei:

Cap del Servei:

 • Joan Maria Benejam Gual

Personal facultatiu:

 • Reyes García-Miralles Grávalos
 • Yumaira E. Hernández Martínez
 • Yago Lago Escudero
 • Antonio Servera Ruiz de Velasco

Personal d’infermeria i auxiliar d’infermeria:

 • Antonia Caldentey Duran
 • Margarita Cañellas Florit
 • María Isabel Villanueva Moreno

Descripció del servei:

Innovació:

 • Pioner a les Illes Balears en múltiples processos quirúrgics:
  • malles sense tensió per a la incontinència urinària (1999)
  • laparoscòpia renal i prostàtica (2004)
  • cistectomia radical laparoscòpica (2006)
  • nefrolitectomia percutània en supí (2007)
  • derivació urinària laparoscòpica (2016)
 • Pioner a Europa en cirurgia ambulatòria per al tractament de la hiperplàsia benigna de la pròstata per mitjà de làser verd.
 • Descripció i publicació de noves tècniques quirúrgiques (diverticulectomia laparoscòpica).
 • Implantació del Programa de Rehabilitació Multimodal (Fast Track) en cistectomia radical laparoscòpica (2012).
 • Implantació del Programa de Vigilància Activa del Càncer de Pròstata.

Qualitat assistencial:

 • Atenció individualitzada: el pacient és el centre de l’assistència.
 • Mitjana de temps d’estada hospitalària més baixa del Servei de Salut de les Illes Balears: 2,8 dies.
 • Alta taxa de processos quirúrgics ambulatoris.
 • Consultes d’alta resolució, amb realització d’estudis ecogràfics.
 • Consultes externes en horari de matí i horabaixa.

Recerca:

 • Col·laboració amb el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears (Dr. Grases), gràcies a la qual s’han fet diverses tesis doctorals al Servei.
 • Participació en assaigs clínics internacionals (fases II, III i IV).

Docència

 • Servei de referència estatal en el tractament ambulatori de la hiperplàsia benigna de la pròstata, amb rotació d’especialistes d’altres centres.
 • Participació regular i direcció de cursos d’hiperplàsia benigna de la pròstata i del protocol ERES (enhanced recovery after surgery, ‘recuperació intensificada després de la cirurgia’) a l’Associació Espanyola d’Urologia i a l’Associació Europea d’Urologia.
 • Participació en nombrosos congressos i reunions d’àmbit estatal com ponents i cirurgians convidats.

Reconeixements

 • Premi Nacional Top 20 l’any 2012.
 • Segon Premi Nacional “Best in class” els anys 2007 i 2008.
 • Primer Premi Nacional “Best in class” els anys 2009 i 2010.

Cartera de serveis:

 • Ronyó
  • Ureterorenoscòpia flexible en litiasi renal i litofragmentació amb làser (RIRS).
  • Nefrolitotomia percutània terapèutica litiàsica i tumoral (PCNL).
  • Mininefrolitectomia percutània.
  • Cirurgia endoscòpica combinada (ECIRS).
  • Nefrostomia percutània ecodirigida.
  • Nefrectomia simple laparoscòpica.
  • Nefrectomia radical laparoscòpica.
  • Nefroureterectomia laparoscòpica.
  • Nefrectomia parcial laparoscòpica.
 • Suprarenal i retroperitoneu
  • Adrenalectomia laparoscòpica.
  • Limfadenoectomia retroperitoneal laparoscòpica.
  • Biòpsia retroperitoneal laparoscòpica.
 • Urèter i pelvis renal
  • Ureterorenoscòpia diagnòstica.
  • Ureterorenoscòpia terapèutica litiàsica i tumoral.
  • Pielolitotomia laparoscòpica.
  • Pieloplàstia laparoscòpica.
  • Ureterolitotomia laparoscòpica.
  • Ureterectomia laparoscòpica.
  • Cirurgia laparoscòpica reconstructiva renal i ureteral.
 • Bufeta, pròstata, uretra
  • Resecció transuretral de la bufeta i la pròstata.
  • Fotovaporització prostàtica làser en règim ambulatori.
  • Diverticulectomia laparoscòpica.
  • Reparació laparoscòpica de fístules vesicovaginals.
  • Reparació laparoscòpica de fístules enterovesicals.
  • Cirurgia reconstructiva laparoscòpica.
  • Cistectomia parcial laparoscòpica.
  • Cistectomia radical laparoscòpica.
  • Derivació urinària laparoscòpica.
  • Litotrícia vesical endoscòpica.
  • Col·locació d’esfínter urinari artificial.
  • Col·locació de cabestrell d’incontinència urinària femenina i masculina.
  • Colporràfia anterior i posterior.
  • Colposacropèxia laparoscòpica.
  • Injecció intravesical de toxina botulínica (Botox®)
  • Adenomectomia transvesical.
  • Prostatectomia radical laparoscòpica amb limfadenoectomia.
 • Uretra i escrot
  • Orquiectomia. Col·locació de pròtesi testicular.
  • Epididimectomia.
  • Hidrocelectomia.
  • Orquidopèxia.
  • Varicocelectomia.
  • Vasectomia.
  • Col·locació de pròtesi de penis.
  • Penectomia parcial o total.
  • Limfadenoectomia inguinal.
  • Cirurgia correctora de la incurvació del penis.
  • Circumcisió.
  • Uretroplàstia amb empelt o sense.
  • Uretrotomia endoscòpica.
  • Uretrectomia.
  • Injecció peniana de col·lagenasa per corregir la incurvació (Xiapex®)
 • Procediments diagnòstics i proves complementàries
  • Ecografia renal i vesicoprostàtica.
  • Ecografia transrectal.
  • Biòpsia prostàtica ecodirigida.
  • Uretrocistoscòpia.
  • Fluxometries.
  • Test de vasoactius intracavernosos.
 • Consultes externes
  • Litiasi. Prevenció i seguiment.
  • Tumor vesical.
  • Incontinència i patologia del sòl pelvià.
  • Consulta d’alta resolució.
  • Càncer de pròstata.
  • Andrologia.
 • Cures d’infermeria
  • Instil·lacions vesicals.
  • Cateterismes uretrals.
  • Dilatacions uretrals.
  • Control i seguiment de derivacions urinàries.