Servei d’Admissió i Documentació Clínica

Contacte

Horari d'atenció al públic
Del dilluns al divendres,
de 9.00 a 14.00

Horari d'atenció telefònica
Del dilluns al divendres,
de 8.30 a 10.30 i de 12.30 a 14.00. Tel.: 971 847 000

Què és un servei d’admissió i què gestiona?

La funció del Servei d’Admissió és facilitar als usuaris l’accés als recursos disponibles, programar l’activitat i avaluar els processos assistencials. Les àrees bàsiques d’atenció són l’hospitalització, les urgències i l’atenció ambulatòria.

Hi ha una part del Servei d’Admissió molt visible, que és la que atén directament el públic (personal dels taulells, secretàries de planta...) i hi ha una altra part menys visible, que s’ocupa de tasques molt importants per complir la missió del Servei (personal de l’Arxiu, del Laboratori d’Anatomia Patològica, de farmàcia, etc.).

El Servei d’Admissió gestiona l’activitat dels pacients per mitjà de la programació de l’activitat a les consultes externes i als gabinets, la programació quirúrgica, els ingressos hospitalaris, l’admissió al Servei d’Urgències, la derivació a altres centres hospitalaris, etc. També gestiona la documentació clínica per mitjà de la codificació, la classificació, la digitalització i l’arxiu de la documentació clínica generada per cada cas atès durant el procés assistencial.

Àrees d’atenció

Admissió d’Urgències

El personal d’Admissió d’Urgències s’encarrega d’identificar correctament els pacients que hi acudeixen a fi de donar-los entrada a l’assistència sanitària urgent. El taulell té accessos des de qualsevol de les dues entrades d’Urgències. El telèfon de contacte (24 hores) és 971 847 060.

Telefonia i taulell

L’horari de la centraleta telefònica i de l’atenció al públic al taulell de l’entrada principal de l’Hospital és de 8.00 a 21.00 hores, ininterrompudament, cada dia de la setmana. El telèfon de contacte és 971 847 000.

Admissió de Radiologia

El personal d’Admissió de Radiologia s’ocupa de gestionar l’activitat radiològica. S’ubica al taulell de la planta primera accedint des de l’entrada principal. El telèfon de contacte és 971 847 033.

Secretaries

El Servei d’Admissió té quatre secretaries de planta:

Servei Planta Telèfon
Cirurgia 3B 971 847 079
Ginecologia 2B 971 847 111
Medicina Interna 4B 971 847 155
Traumatologia 3A 971 847 097

L’horari d’atenció al públic és de 9.00 a 14.00 h, del dilluns al divendres, i l’horari d’atenció telefònica és de 8.30 a 10.30 h i de 12.30 a 14.00 h, del dilluns al divendres.

Intèrprets

El Servei d’Admissió disposa del Servei d’Intèrpret per a aquests idiomes: alemany, amazic (berber), àrab, francès i anglès. A més, disposa d’un servei de teletraducció a més de cinquanta idiomes, accessible durant les 24 hores del dia.

Codificació

Per mitjà del procés de codificació podem saber quines són les patologies que atenem a l’Hospital i quin grau de complexitat presenten. Això ens permet comparar la nostra activitat amb la d’hospitals similars i poder millorar la tasca assistencial.

Arxiu i Documentació Clínica

L’Hospital ha de conservar almenys durant quinze anys tota la documentació que es genera al llarg d’un procés assistencial. Per això treballam dia a dia per informatitzar el nombre màxim de processos i es digitalitza tota la documentació que es genera en paper, per accedir més fàcilment.

A més de la custòdia i la conservació de les històries clíniques, també es facilita l’accés als pacients a la seva documentació clínica. S’han d’adreçar al tercer box d’Admissió General, ubicat a la planta baixa, a la dreta de l’entrada de l’Hospital. L’horari d’atenció al públic és de 9.00 a 14.00 h, del dilluns al divendres. El telèfon de contacte és 971 847 096.

Programació Quirúrgica

El personal de Programació Quirúrgica s’encarrega d’avisar els pacients de la data de la intervenció i de programar i capturar l’activitat quirúrgica. Per a intervencions que requereixen ingrés el telèfon de contacte és 971 847 064 i per a intervencions ambulatòries el telèfon de contacte és 971 847 154. L’horari d’atenció telefònica és de 9.00 a 14.00 h, del dilluns al divendres.

Hospitalització

Els ingressos s’efectuen a Admissió d’Hospitalització, que està ubicada al primer box d’Admissió General, a la dreta de l’entrada de l’Hospital. El telèfon de contacte és 971 847 040.

Com anul·lar o reprogramar una cita mèdica o d’infermeria

El Servei de Salut ha posat en marxa un sistema que centralitza totes les peticions d’anul·lació de cites de medicina o d’infermeria, que permet cancel·lar la cita o canviar la data per mitjà de qualsevol d’aquestes vies:

 • Per telèfon, cridant al 971 220 000 del dilluns al divendres de 8.00 a 20.00 h i el dissabte de 9.00 a 14.00 h.
 • Mitjançant el Portal del Pacient:
  • Per anul·lar cites a l’atenció primària teniu dos mètodes:
   • Clicau aquí i introduïu el vostre CIP i la data de naixement.
   • Clicau aquí (secció “Pròximes cites” de “Història clínica resumida”) i emprau el vostre certificat electrònic.
  • Per anul·lar cites a l’atenció hospitalària clicau aquí i emplenau el formulari (CIP, DNI, nom, llinatges i data de naixement).

Telèfons de contacte dels diferents serveis assistencials de l’Hospital:

Anestèsia 971 847 034
Aparell Digestiu 971 847 083
Cardiologia 971 847 083
Cirurgia 971 847 079
Derivacions 971 847 039
Dermatologia 971 847 076
Digestiu 971 847 000 extensió 4023
Endocrinologia 971 847 061
Ginecologia i Obstetrícia 971 847 111
Hematologia 971 847 160
Medicina Interna 971 847 155
Nefrologia 971 847 175
Neurologia 971 847 061
Oftalmologia i Optometria 971 847 076
Oncologia 971 847 109
Otorrinolaringologia 971 847 034
Pediatria 971 847 165
Pneumologia 971 847 083
Proves Especials / Rnm derivació / Ortopèdia 971 847 031
Psiquiatria 971 847 165
Radiologia 971 847 033 / 971 847 161
Rehabilitació 971 847 156
Reumatologia 971 847 160
Traumatologia 971 847 097
Urgències 971 847 000 extensió 4099
Urologia 971 847 000 extensió 4023

L’horari d’atenció al públic és de 9.00 a 14.00 h, del dilluns al divendres, i l’horari d’atenció telefònica és de 8.30 a 10.30 h i de 12.30 a 14.00 h, del dilluns al divendres.