Assessoria Jurídica

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.30

Telèfon
971 847 000
ext. 4253 i 4049

Personal

Cap de grup:

 • Marga Fons Rosselló

Advocada:

 • Maria Antònia Julià Pou

Descripció

Assessorament jurídic a la Direcció Gerència de l’Hospital de Manacor i a tot el personal de l’Hospital.

Cartera de serveis

 • Assessorament jurídic a les meses de contractació administrativa.
 • Biblioteca jurídica.
 • Compliment d’oficis judicials.
 • Demandes i reclamacions.
 • Expedients disciplinaris.
 • Normativa interna de l’Hospital.
 • Reclamacions patrimonials.
 • Relacions amb advocats i jutjats.
 • Tramitació de denúncies davant la Policia Nacional i la Policia Judicial.
 • Tramitació dels assaigs clínics i dels projectes de recerca de l’Hospital amb l’IDISBA.