Atenció a la Cronicitat

 

 

 

 

 

Personal

 • Antoni A. Adrover Nicolau
 • Pilar Cardell Cerdà
 • Joana M. Julià Móra
 • Juan P. Leiva Santos
 • Enriqueta Márquez Villaverde
 • Núria Roda Puchalt
 • Margalida Terrassa Solé

Descripció

Els canvis demogràfics i socials dels darrers anys han fet que el sistema de salut hagi d’atendre cada vegada un nombre més alt de pacients grans amb pluripatologia i dependència funcional progressiva. El model actual d’atenció, orientat a l’atenció de problemes de salut aguts, no dona una resposta adequada a les necessitats d’aquests pacients, i per això cal fer canvis en el model organitzatiu que s’adaptin a aquesta nova i emergent realitat. El Servei de Salut té el compromís de gestionar la cronicitat i la complexitat de manera eficient i amb la major evidència disponible per assegurar una atenció sanitària de qualitat que doni resposta a les necessitats de salut de la població. Per això, seguint les recomanacions de l’Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat en el Sistema Nacional de Salut, el Servei de Salut de les Illes Balears desenvolupa un projecte per a l’abordatge del pacient crònic complex i del pacient crònic avançat en el qual la infermera gestora de casos té un paper clau per assegurar la continuïtat de les cures i la coordinació entre els diferents àmbits assistencials. Es proposa un model d’atenció proactiu i coordinat per centrar l’atenció en la persona i oferir formació i suport a les persones cuidadores en el seu entorn familiar.

Per poder dur a terme aquesta tasca, a l’Hospital es posen en marxa els dispositius següents:

 • Consulta telefònica a disposició dels professionals de l’atenció primària.
 • Consulta ràpida i àrea de tractament.
 • Professional mèdic referent al Servei d’Urgències.
 • Unitat d’hospitalització específica amb 14 llits disponibles.