Servei d’Atenció a les Persones

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 7.00 a 14.00

Telèfon
971 847 024
971 847 029

atencioalespersones@hmanacor.org

https://www.instagram.com/reel/C6dVwGqthtx/?igsh=MTJwdDluc3l5eDzybw==

Hem integrat els serveis d’Admissió i Atenció a les Persones de l’Hospital de Manacor amb l’objectiu principal d’acompanyar i apoderar el pacient des que estableix contacte amb l’Hospital fins a la fi del seu procés assistencial. Aquesta fusió ens permet oferir una assistència completa en l’atenció a les persones, enfocat des d’una perspectiva biopsicosocial amb el compromís ètic d’humanitzar l’assistència.

Les tres grans línies d’aquesta fusió, d’acord amb l'actual Pla Estratègic de la Conselleria de Salut de les Illes Balears, són les següents:

 1. Humanització i personalització de l’assistència sanitària
 2. Responsabilitat social corporativa
 3. Millora de l’accessibilitat

Humanització i personalització de l’assistència sanitària

S’estableixen els objectius següents per dignificar l’assistència sanitària garantint la confidencialitat, l’autonomia, la intimitat i la comunicació:

 • Elaborar un pla d’atenció personalitzada en el procés assistencial.
 • Facilitar l’accés de la població al Registre de Voluntats Anticipades.
 • Augmentar la capacitat resolutiva de les unitats d’atenció a la persona usuària.
 • Regular i facilitar la lliure elecció del facultatiu i també la segona opinió mèdica.

Responsabilitat social corporativa

És la idea de valor compartit, tant per a la organització com pels seus usuaris, que analitza els aspectes econòmics, legals, morals, socials i físics de l’entorn. Entre els objectius que des d’aquesta línia estratègica pertanyen a Atenció a les Persones hi ha els següents:

 • Afavorir accions solidàries i de voluntariat corporatiu, coordinar-se amb les associacions de salut, les ONG i el voluntariat.
 • Promoure el diàleg i la participació ciutadana en la presa de decisions de les organitzacions.
 • Facilitar l’atenció a les persones amb necessitats especials.
 • Coordinació religiosa i espiritual.
 • Crear una oficina de mediació cultural perquè els intèrprets de l’Hospital puguin atendre les necessitats dels pacients estrangers i dels seus familiars (assegurances, repatriacions, allotjament...)
 • Participar en programes de salut.

Millora de l’accessibilitat

S’estableixen els objectius següents:

 • Millorar l’accessibilitat presencial i telefònica.
 • Garantir la normativa de protecció de dades i la confidencialitat de les persones citades a Consultes Externes per mitjà de la implantació del sistema intel·ligent de gestió de torns.
 • Millorar l’ergonomia dels mostradors d’informació per a les persones amb algun grau de discapacitat.

En definitiva, el nou servei d’Atenció a les Persones està focalitzat en la humanització de l’atenció sanitària. Les persones són situades en el centre del sistema.

Des de l’Hospital de Manacor es pensa en els usuaris com a persones actives, que volen saber i demanen informació, que se senten propietàries de la seva Història de Salut i que col·laboren activament en tot allò que envolta la seva salut i la seva malaltia.

Sabem que estimau l’Hospital de Manacor. Prest o tard, com a pacients o com a acompanyants, tots en som usuaris. Per això, us convidam a venir a Atenció a les Persones per fer-nos suggeriments, per explicar-nos si quelcom s’hagués pogut fer d’una altra manera, o per expressar-nos agraïment si escau. Així, tots plegats contribuïm a avançar, a fer un Hospital més humà, més eficient i millor.

Avui tenim la certesa que la participació, la il·lusió, l’establiment de metes, la innovació i, sobretot, la comunicació entre els individus són elements que intervenen directament en la salut i en la felicitat de les persones i d’aquells que n’estan al voltant.