Cardiologia

Contacte

Horari
Del dilluns a divendres,
de 8.30 a 10.30 i de 12.30 a 14.00

Telèfon
971 847 083

 

Personal

Cap del Servei:

 • Bernardo García de la Villa Redondo

Metges/metgesses:

 • Antoni Figuerola Rosselló
 • Luis López Rodríguez
 • Alberto Pérez Castellanos
 • Ana Sahuquillo Martínez
 • Monsterrat Massot Rubio

Descripció

El Servei de Cardiologia de l’Hospital de Manacor està format per una plantilla de cinc cardiòlegs/cardiòlogues que atenen un total de vuit llits d’hospitalització assignats a pacients cardiològics. En el Gabinet de Cardiologia s’atenen les consultes externes dirigides al servei de tota l’àrea poblacional del Sector Sanitari de Llevant i les exploracions complementàries generades després de l’atenció de pacients ambulatoris i hospitalitzats. Els cardiòlegs i les cardiòlogues del Servei col·laboren en les guàrdies d’hospitalització de l’àrea de medicina interna.

L’activitat anual assistencial del Servei el 2017 va ser de 1.599 primeres visites, 4.936 revisions i de 9.714 exploracions complementàries (ecocardiogrames, Holter, proves d’esforç, etc.). Es varen donar un total de 523 altes d’hospitalització, amb una mitjana de temps d’estada de 4,73 dies. Es varen implantar un total de 78 dispositius (primoimplants de marcapassos, recanvis de generador de marcapassos i Holter subcutanis).

En l’àmbit docent forma residents de medicina de família, organitza sessions actualització en matèries diverses, tant a l’Hospital mateix com a la resta del Sector Sanitari i a congressos d’àmbit local i estatal, i col·labora en registres i estudis multicèntrics en matèria de cardiologia.

Cartera de serveis

 • Consultes externes (primeres visites, revisions i interconsultes).
 • Ecocardiograma transtoràcic.
 • Ecocardiograma transesofàgic.
 • Ecocardiograma d’estrès.
 • Prova d’esforç.
 • Col·locació i lectura de Holter-ECG.
 • Col·locació i lectura de Holter de tensió arterial (MAPA).
 • Cardioversions elèctriques.
 • Implant de marcapassos definitiu unicameral i bicameral.
 • Implant de Holter subcutani.
 • Seguiment i telemetria de dispositius implantables.