Comptabilitat

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.00

Telèfon
971 847 057

 

Personal

  • Natàlia Perelló Martí, cap de grup
  • Pep Oliver Vanrell, cap de secció
  • Maties Mas Alzina, administratiu
  • Apol·lònia Sansó Capó, auxiliar administrativa

Descripció

El Departament de Comptabilitat està integrat en la Direcció de Gestió i Serveis Generals. S’encarrega de la gestió pressupostària per mitjà de la verificació, la comprovació i la posterior comptabilització de les factures presentades pels proveïdors de béns i serveis, i també d’emetre les factures no assistencials.

Així mateix, té a càrrec seu elaborar i subministrar la informació econòmica per garantir l’existència i l’optimització dels recursos econòmics per tal de prendre les decisions adequades que permetin assolir els objectius definits.