Grup de Control de la Infecció

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.30

Telèfon
971 847 172

Personal

El grup de control de la infecció es divideix en aquests equips:

 • Equip de Control de la Infecció Nosocomial i Antibiòtics (PROA), format per un equip interdisciplinari amb representants dels serveis de Medicina Interna, Microbiologia, Farmàcia, UCI i Infermeria:
  • Xavier Mesquida, Elena Riera i Toni Serra, metges microbiòlegs
  • Juan Martínez, Patricia Sorní i Laia Vilaplana, metges internistes
  • Abel Trujillano, del Servei de Farmàcia
  • Eduardo Antón Caraballo, metge adjunt del Servei de Medicina Intensiva
  • Julia Troya, infermera supervisora d’Esterilització i Control de la Infecció
  • Catalina Capó, infermera de Control de la Infecció i Higiene Hospitalària
 • Equip d’Higiene Hospitalària:
  • Xavier Mesquida, metge microbiòleg
  • Infermeria de Control de la Infecció: Julia Troya, Catalina Capó, Angélica Mendoza (auxiliar d’infermeria responsable de neteja), Catalina Quetglas (auxiliar d’infermeria responsable de llenceria)

Descripció

Les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària són un problema de salut pública que afecta totes les persones. En les últimes dècades n’ha crescut la magnitud pel que fa a la morbiditat i la mortalitat dels pacients i també en el capítol dels costos econòmics secundaris.

Segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per European Centre for Disease Prevention and Control), aproximadament 3,2 milions de pacients resulten afectats cada any per una infecció relacionada amb l’assistència sanitària (IRAS).

Els gèrmens s’han fet resistents a múltiples antibiòtics i cada vegada hi ha menys recursos per tractar-los, cosa que agreuja el problema. Cada any hi ha 25.000 defuncions per bacteris multiresistents, cosa que genera un sobrecost sanitari de 1.500 milions d’euros. Per millorar el control de les IRAS s’ha creat el Grup de Control d’Infecció i Higiene Hospitalària.

S’ha demostrat que vetlar per la higiene dels nostres entorns assistencials augmenta la seguretat dels pacients i així podem arribar a evitar fins al 30-50 % de les IRAS, fent un control correcte de les infeccions. Hi ha una completa evidència que amb un simple gest, amb la higiene de les mans, podríem arribar a reduir aquest percentatge d’IRAS. La higiene de les mans es considera la mesura més eficaç, més barata i més fàcil per prevenir les infeccions en tots els àmbits, i per això és una tasca de tothom: professionals, pacients i familiars.

Cartera de serveis

 • Vigilància activa de les infeccions hospitalàries.
 • Vigilància epidemiològica per controlar els brots epidèmics infecciosos.
 • Divulgació i implantació d’intervencions per reduir les IRAS.
 • Avaluació diària de cultius positius (hemocultius i altres líquids estèrils) i del creixement de microorganismes multiresistents.
 • Seguiment dels pacients que requereixen precaucions basades en la transmissió.
 • Revisió diària de la llista de prescripcions antibiòtiques actives a l’Hospital i elaboració de protocols empírics.
 • Formació de professionals sanitaris de l’Hospital, de l’atenció primària i dels centres sociosanitaris sobre l’ús d’antibiòtics i sobre les mesures d’higiene i de control de les infeccions.
 • Seguiment de les obres i control de la bioseguretat ambiental.
 • Elaboració i control de protocols de neteja i desinfecció de l’entorn hospitalari i del material sanitari.
 • Avaluació de productes i de mètodes de neteja, desinfecció i antisèpsia.
 • Control dels uniformes i de la llenceria hospitalària (control de la bugaderia).