Equip de Suport Hospitalari d’Atenció Pal·liativa (ESHAP)

Personal

Metge:

  • Juan Pablo Leiva Santos (a temps complet)

Infermera:

  • Joana M. Julià Móra (a temps complet)

Infermera gestora de casos:

  • Margalida Terrassa Solé

Treballadora social:

  • Maria del Pilar Cardell Cerdà

Descripció

L’ESHAP, que depèn directament de la Gerència de l’Hospital, és un equip de suport hospitalari que atén pacients pal·liatius i els seus familiars des d’una visió holística de la persona en totes les dimensions.

Es tracta d’un equip transversal que treballa conjuntament amb tots els serveis mèdics i quirúrgics i amb els equips d’infermeria de l’Hospital. D’aquesta manera aconseguim proporcionar als pacients i als seus familiars l’atenció interdisciplinària que requereixen. Treballam en coordinació amb els equips d’atenció primària i amb l’Equip de Suport d’Atenció Domiciliària (ES.AD)

A més, tenim la missió d’integrar les cures pal·liatives a l’Hospital, per la qual cosa impartim sessions, tallers i cursos als professionals de l’Hospital i també als d’altres àmbits. I no oblidam la tasca investigadora, que ens sembla fonamental per avaluar la nostra tasca i per fer una transferència correcta del coneixement.

Cartera de serveis

Atenció dels símptomes físics i emocionals i de les necessitats socials i espirituals.