Digestiu

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.30 a 10.30 i de 12.30 a 14.00

Telèfon
971 847 083

 

Personal

Cap del Servei

 • Andrés Sansó Sureda

Metges/metgesses:

 • Ana Gómez Cedenilla
 • Gustavo Oliver Patrón Román
 • Amparo Sapiña Camaro
 • Silvia Vila Navarro
 • Claudia de Zárraga Mata

Descripció

L’objectiu del Servei d’Aparell Digestiu és donar resposta als pacients amb afeccions de l’aparell digestiu del Sector Sanitari de Llevant des de diferents àmbits assistencials (consultes externes, exploracions complementàries, hospitalització i hospital de dia) i també mantenir un nivell de recerca i docència d’acord amb les possibilitats de l’entorn.

Cartera de serveis

Consultes externes

 • Primeres visites.
 • Visites successives.

Endoscòpia

 • Gastroscòpies.
 • Colonoscòpies.
 • Rectoscòpia i rectosigmoidoscòpia.
 • Colangiopancreaticografia retrògrada endoscòpica (CPRE).
 • Gastrostomia endoscòpica percutània (PEG).
 • Endoscòpia terapèutica: polipectomia, mucosectomia, tractament de lesions sagnants, col·locació de bandes, col·locació de clips hemostàtics, tractament amb argó, extracció de cossos estranys, tractament amb toxina botulínica, marcatge amb tinta, dilatació amb baló, papil·lotomia, extracció de litiasi, col·locació de pròtesis a la via biliar, col·locació de pròtesis al tracte digestiu, cromoendoscòpia.
 • Biòpsia hepàtica.
 • FibroScan®.
 • Test de l’alè per detectar Helicobacter pylori.
 • Sedació parenteral en les proves d’endoscòpia.

Hospitalització: visita, tractament, seguiment i exploracions necessàries.

Hospital de dia: tractaments biològics, vacunacions, ferroteràpia endovenosa, paracentesi.