Farmàcia

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres de 8.00 a 20.00 i el dissabte de 9.00 a 15.00

Telèfon
971 847 000

 

Personal del servei

El Servei de Farmàcia compta amb la següent dotació de personal:

 • 6 facultatius especialistes d’àrea de farmàcia
 • 4 infermeres
 • 1 supervisor a temps parcial
 • 6 auxiliars d’infermeria
 • 3 auxiliars administratives
 • 1 tècnic de gestió
 • 1 netejadora en el torn d’horabaixa
 • 1 nutricionista

Descripció del servei

El Servei de Farmàcia Hospitalària és un servei assistencial central orientat a l’atenció farmacèutica dels pacients hospitalitzats i dels pacients externs. Està situat a la planta baixa, té accés directe des de l’exterior i disposa de bones comunicacions amb la resta de l’Hospital.

Està dividit en les àrees següents:

 • Àrea administrativa
 • Àrea de dispensació
 • Àrea de farmacotècnia
 • Àrea de preparacions estèrils
 • Àrea de magatzems
 • Àrea de pacients externs

Cartera de serveis

Responsable del Servei: Víctor Llodrà

Funcions del responsable del Servei:

 • Funcionament, gestió i coordinació del Servei.
 • Gestió dels recursos materials i del personal.
 • Gestió de compres de medicaments, disseny dels processos i circuits de distribució.
 • Relació amb la indústria farmacèutica.
 • Assegurar el manteniment i el compliment del Sistema Integrat de Gestió en el Servei de Farmàcia.

Àrees del Servei de Farmàcia:

 • Àrea de Validació i Dispensació de Medicació en Dosis Unitàries (Unidosis):
  • Farmacèutic responsable: Víctor Llodrà.
 • Àrea d’Urgències, Pacient Crònic, Seguretat del Pacient i Farmacovigilància:
  • Funcions: optimitzar el pla terapèutic, minimitzar els esdeveniments adversos relacionats amb la medicació i millorar els resultats en el pacient.
  • Farmacèutica responsable: Nuria Galán.
 • Àrea Administrativa i de Control d’Existències:
  • Tècnica de gestió responsable: María Antonia Morey.
 • Àrea de Gestió del Medicament en l’Atenció Primària de Salut i l’Atenció Sociosanitària:
  • Funció: formació i informació sobre el sistema de recepta electrònica.
  • Farmacèutica responsable: Ana A. Iglesias.
 • Àrea de Nutrició Artificial i Farmacotècnia:
  • Farmacèutica responsable: Violeta Cano.
 • Àrea de Preparació de Mescles Intravenoses i Citoestàtics, Política Antibiòtica i Farmacocinètica:
  • Farmacèutic responsable: Abel Trujillano.

Àrea d’Atenció Farmacèutica de Pacients Externs (UFPE) del Servei de Farmàcia:

 • Objectiu: atenció integral del pacient en el moment de la dispensació de medicaments hospitalaris, promovent l’ús racional dels medicaments i la promoció de la salut.
 • Activitat: la UFPE desenvolupa la seva activitat assistencial en dues consultes, una d’adherència d’infermeria i una altra d’atenció farmacèutica.
 • Horari d’atenció als pacients: de 9.00 a 14.00, amb cita prèvia.
 • Telèfon de contacte per als pacients: 971 847 168 del dilluns al divendres de 9.00 a 14.00 (Departament d’Administració del Servei de Farmàcia)
 • Farmacèutica responsable: María Antonia Maestre