Facturació

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.00

 

Personal

 • Andreu Obrador Gornals, cap de la unitat (tel. 971 847 084)
 • Margalida Buñola Pons, administrativa (tel. 971 847 018)
 • Aina Maria Miquel Gelabert, administrativa (tel. 971 847 090)

Descripció

La Unitat de Facturació de l’Hospital de Manacor és la responsable de facturar l’activitat generada per l’Hospital, és a dir, cobrar a totes les terceres persones obligades al pagament d’acord amb la normativa vigent, a fi de complir els objectius d’eficàcia i eficiència pactats i avaluar la gestió d’aquestes prestacions, per poder prendre decisions de millora.

Des del punt de vista del finançament, l’activitat sanitària prestada a l’Hospital es pot dividir en dos grups:

 • Activitat finançada per la Seguretat Social.
 • Activitat sanitària finançada per la targeta sanitària europea i per la resta de terceres persones obligades al pagament, com ara —en general— les persones particulars sense dret a rebre assistència sanitària, les mútues sanitàries i els casos d’accidents laborals, de trànsit, esportius o escolars. La Unitat de Facturació s’encarrega d’aquest grup d’activitat.

Funcions principals

 • Emetre les factures corresponents a la targeta sanitària europea i a les terceres persones obligades al pagament i proporcionar la informació i el suport per recollir-ne les dades.
 • Fer el seguiment de l’activitat verificant el traspàs de la informació des de les diferents àrees assistencials.
 • Obtenir i verificar la informació necessària per emetre les factures.
 • Fer el seguiment dels cobraments.
 • Resoldre incidències i aplicar mesures correctores.
 • Assessorar sobre la normativa aplicable al procés de facturació a terceres persones.