Servei de Ginecologia i Obstetrícia

Personal

Coordinadores del Servei:

 • Mercedes Febles Borges
 • Lucía Fernández-Repeto Nuche

Adjunts:

 • Ana Ramallo
 • Enrique Campos
 • Marina Andreu
 • Olga Román
 • Paula Alcácer
 • Antoniva Vives
 • Alessandro Ferrero
 • Eroll Noltze
 • Sabine Rehkugler
 • Sveva Van Antwerpent
 • Carolina Romera
 • Paula Pujol
 • Antonieta Di Miscia

Residents:

 • Laura Garoz
 • Angela Muela
 • Gerardo López del Río
 • M. Angels Torrent

Descripció

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Manacor consta de les àrees següents:

 • Àrea de Consultes Externes, formada per tres consultes.
 • Àrea d’Hospitalització, formada per una zona d’obstetrícia i una zona de ginecologia.
 • Zona d’urgències específiques de ginecologia i obstetrícia, annexa a la zona de la sala de parts, on també es du a terme l’activitat quirúrgica de les urgències d’obstetrícia.

A més, hi ha consultes de ginecologia general en vuit centres de salut del Sector Sanitari de Llevant.

L’activitat quirúrgica es du a terme en quatre sales d’operacions generals, compartides amb altres serveis de l’Hospital, i tres sales d’operacions de cirurgia ambulatòria, situades a la Unitat de Cirurgia sense Ingrés, compartides també per altres serveis amb activitat quirúrgica. A més, l’àrea obstètrica disposa d’una sala d’operacions pròpia per a urgències de la sala de parts.

A banda d’això, hi ha també un annex dins el laboratori general de l’Hospital dedicat a les tècniques de reproducció assistida, per a les quals el Servei disposa d’acreditació i apareix en el catàleg de centres autoritzats publicat anualment pel Ministeri de Sanitat.

Cartera de serveis

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l’Hospital de Manacor ofereix una àmplia cartera de serveis:

Obstetrícia
 • Atenció integral en l’embaràs i en el part.
 • Diagnòstic prenatal, que inclou ecografia morfològica d’alta resolució, cribratge de cromosomopaties i proves invasives, tant amniocentesi com biòpsies corials.
 • Atenció en l’embaràs d’alt risc (exclosos els grans prematurs).
Ginecologia
 • Atenció ginecològica integral, que inclou:
  • patologia mamària i oncologia ginecològica
  • atenció de la menopausa i del sòl pelvià
  • estudi de l’esterilitat i tractaments bàsics de reproducció assistida (inseminació de cònjuge i de donant)
  • patologia cervical i del tracte genital inferior
  • endocrinologia ginecològica
  • anticoncepció
 • Activitat quirúrgica completa pràcticament en tots els camps de la ginecologia, amb gran experiència en cirurgia laparoscòpica i endoscòpica, que inclou:
  • cirurgia oncològica de mama
  • cirurgia oncològica laparoscòpica del càncer de cèrvix i d’endometri
  • cirurgia oncològica del càncer d’ovari i dels annexos
  • cirurgia oncològica de la vulva
  • cirurgia laparoscòpica, vaginal i abdominal del sòl pelvià

A més, el Servei d’Obstetrícia i Ginecologia du a terme altres activitats assistencials i de suport a la dona, com ara l’atenció en la interrupció voluntària de l’embaràs i la participació en programes de vigilància de la violència de gènere.