Hospital de Dia Oncohematològic

Contacte

Del dilluns al dijous de 8.00 a 20.00 i el divendres de 8.00 a 15.00
Telèfon de la secretaria: 971 847 109
Telèfon de l’equip assistencial: 971 847 141

Personal del servei

Personal mèdic:

Cap del Servei:

 • Hernán Andrés Gioseffi

Especialistes d’àrea:

 • Júlia Domínguez Esteve
 • María Ángeles Gajete Pablos
 • Andrea Marisol Sánchez
 • Diana Marcela Roa García
 • Eva Rodríguez Checa
 • Miguel Rafael Scaff Rodríguez
 • Albert Vallès Runge

Personal d’infermeria

Supervisora:

 • Elisa Aznar Gallardo

Infermeres:

 • Francisca Adrover Pallicer
 • Elena Martínez Moreno
 • Estela Oliver Aloy

Auxiliars d’infermeria:

 • Margarita Elena Blanes Sánchez
 • Rosa María Navarro Grimalt
 • Juan Antonio Pascual Fuentes
 • Julià Sánchez Llull

Psicooncòloga

 • Catalina Garau Sitjar

Administrativa

 • Maria Barceló Mora

Descripció del servei

L’Hospital de Dia Oncohematològic és una unitat que compleix les condicions òptimes necessàries, tant materials com humanes i professionals, per aplicar tractaments oncohematològics, que tenen una durada considerable però que no requereixen hospitalització, sempre procurant oferir les millors condicions de confortabilitat als pacients.

L’equip multidisciplinari de professionals que integren el Servei el formen personal mèdic especialista en oncologia i hematologia, personal d’infermeria i auxiliar d’infermeria, una psicooncòloga i una administrativa. També comptam amb la col·laboració de l’equip de voluntaris de l’associació Aprop.

Disposam d’una sala amb sis butaques, una habitació amb dos llits, dues consultes i una sala d’espera.

L’accés al Servei es fa per l’entrada exterior de l’edifici de l’Hospital, ubicada a l’ala esquerra de la planta baixa.

Per poder oferir la millor atenció individualitzada, necessitem que els usuaris col·laborin complint aquestes normes:

 • El pacient podrà accedir a la sala de tractaments només quan el personal d’infermeria ho indiqui.
 • El pacient ha d’entrar tot sol a la sala i l’acompanyant ho podrà fer quan el personal d’infermeria ho indiqui, una vegada instaurat el tractament.
 • El pacient ha d’acudir vestit amb roba còmoda.
 • S’han de desconnectar els dispositius mòbils o mantenir-los en el mode de silenci durant la consulta i el tractament.

Si durant la nit, els caps de setmana o els dies festius sorgeix alguna complicació, heu d’acudir al Servei d’Urgències.

Cartera de serveis

 • Atenció integrada i especialitzada als pacients oncohemotològics durant el procés de la malaltia.
 • Anàlisi prèvia al tractament.
 • Administració de tractament quimioteràpic.
 • Transfusions de sang.
 • Extraccions de sang.
 • Administració del tractament hematològic.
 • Heparinització, manteniment i cura de les vies centrals amb reservori.
 • Canalització de vies perifèriques.
 • Profilaxi antibiòtica.
 • Paracentesi evacuadora.
 • Toracocentesi evacuadora.
 • Sagnia venosa.
 • Infusió venosa de ferro.
 • Infusió endovenosa de tractament immunològic.
 • Infusió endovenosa domiciliària.
 • Cures pal·liatives.
 • Atenció psicooncològica.
 • Informació als familiars del pacient.
 • Educació sanitària.
 • Interconsulta externa d’infermeria.

Consulta d’Infermeria Oncològica

Els pacients diagnosticats de càncer, ateses les característiques de la malaltia i la complexitat del tractament, requereixen una gran quantitat de recursos humans, professionals i materials per ser atesos adequadament en les dimensions biològica, psicològica, familiar, laboral i social.

La infermeria oncològica permet millorar els processos d’atenció als pacients, oferir solucions i respostes a la problemàtica més urgent, enfortint la relació entre el pacient i els seus familiars i de manera continuada millorar aspectes de la seva vida, com ara la gestió dels efectes secundaris, les possibles toxicitats dels tractaments i les repercussions en la vida diària.

La intervenció i l’atenció infermera per via telefònica és una acció que complementa l’atenció directa dels pacients i que pretén oferir un abordatge integral, donar informació sobre el tractament, ensenyar a gestionar els efectes secundaris, etc.

La Consulta d’Infermeria Oncològica és el marc ideal en la gestió de casos entesa como un procés de col·laboració amb el qual l’infermer o infermera vetla perquè el pacient i els seus familiars assoleixin els objectius terapèutics prevists.

Volem proporcionar cures i atenció integrals als pacients i als seus familiars donant resposta a les necessitats individuals i propiciant els nivells més alts de recuperació de l’autonomia del pacient, malgrat els límits imposats per la malaltia.