Manteniment

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.00

Telèfon
971 847 164

 

Personal

  • Dídac López Toledano
  • Margalida Salvà Simonet
  • Alexandre Soler Pinya

Descripció

El Servei de Manteniment de l’Hospital de Manacor té l’encàrrec d’assegurar el funcionament correcte i l’estat òptim de conservació de totes les instal·lacions i dels equips, tant assistencials com no assistencials, i de garantir el subministrament d’energia i d’altres serveis bàsics al complex hospitalari.

Altres funcions del Servei són servir de suport en matèries tan àmplies i variades com el seguiment d’obres, les certificacions i les validacions ambientals i d’equipaments, estudis tècnics, etc. Per aquest motiu forma part de diferents comitès i comissions dins el sistema de gestió de l’Hospital: Comissió de Medi Ambient, Comitè del Sistema de Gestió Integrada, Comissió de Catàstrofes, Comissió d’Obres…