Servei de Medicina Interna

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres
de 8.30 a 10.30 h i de 12.30 a 14.00 h

Telèfon
971 847 155

Personal

Cap del Servei:

 • Marina Payeras Mas

Metges/metgesses:

 • Antoni Adrover Nicolau
 • Eliana Cortés Varón
 • Jorge Díaz Álvarez
 • Pilar Gancedo Caravia
 • Asunción Gonzálvez Gasch
 • Ramon Guitart Femenias
 • Maria Teresa Hernando Redondo
 • Juan Martínez Gómez
 • Núria Roda Puchalt
 • Patricia Roíz Rey
 • Bartolomé Rossiñol Miralles
 • Patricia Sorní Moreno
 • Laia Vilaplana Marz

Secretària:

 • Maria Magdalena Bujosa Pizà

Auxiliars de Consultes Externes:

 • Maria Mayol Nicolau
 • Glòria Tortella Rosel

Descripció

La medicina interna és una especialitat mèdica que es dedica a l’atenció integral de l’adult malalt aportant una visió global del pacient i assumint-ne completament la responsabilitat d’una manera continuada des de la consulta externa fins a les unitats d’hospitalització.

Al metge internista li preocupen tots els problemes del pacient, que és vist com un tot; de vegades necessita l’ajuda de altres especialistes mèdics per arribar a diagnòstics correctes i proposar tractaments adients.

En el context actual d’envelliment poblacional i cronificació de les malalties, la medicina interna té un gran valor i es posiciona com una especialitat clau en l’assistència sanitària, atesa la seva polivalència.

Des del punt de vista assistencial, el Servei s’organitza en quatre àrees funcionals: Hospitalització, Atenció Continuada, Consultes Externes i Gabinet de Medicina Interna.

 • Hospitalització (pacient ingressat):
  • S’encarrega de l’assistència mèdica dels pacients adults que requereixen ingressar a l’hospital a causa de malalties comuns, malalties complexes de diagnòstic no clar, malalties sistèmiques i malalties infeccioses.
  • Dona suport assistencial als serveis quirúrgics de Traumatologia i Cirurgia General proporcionant un seguiment mèdic del pacient quirúrgic durant l’hospitalització.
  • El Servei de Medicina Interna està integrat en el projecte d’atenció al pacient crònic complex de les Illes Balears mitjançant la Unitat de Pacient Crònic Complex i en contacte continu amb els equips d’atenció primària. Presta una atenció multidisciplinària personalitzada i integral i una continuïtat assistencial a aquests pacients.
  • Participa activament en la Comissió de Malalties Infeccioses formant part del grup de control de la infecció hospitalària (http://extranet.hmanacor.org/mapa-de-serveis/control-de-infeccio), control de la infecció nosocomial i Programa d’Optimització d’Antibiòtics (PROA).
  • Atén interconsultes de pacients ingressats a altres serveis hospitalaris.
 • Atenció mèdica continuada en les urgències dels pacients hospitalitzats (guàrdies mèdiques).
 • Consultes externes:
  • Consulta monogràfica de les malalties associades amb la medicina interna.
  • Unitat de Consulta de Diagnòstic Ràpid, que té la funció d’arribar a un diagnòstic del pacient ambulatori al més aviat possible a fi d’establir un tractament.
  • Consulta d’alta resolució (suport a l’atenció primària), dins la Unitat de Pacient Crònic Complex.
 • Gabinet de Medicina Interna: proporciona tractament parenteral i aplica tècniques de diagnòstic a pacients ambulatoris.

Des del punt de vista  docent, s’encarrega de la formació de residents de medicina familiar i comunitària i de psiquiatria durant les rotacions al Servei. Així mateix, el Servei està implicat en múltiples comissions hospitalàries.

Cartera de serveis

 • Assistència hospitalària:
  • Atenció hospitalària de l’adult ingressat:
   • malalties més freqüents dins l’àmbit hospitalari
   • malalties infeccioses
   • malalties sistèmiques autoimmunitàries
   • pacients pluripatològics i crònics
   • pacients sense diagnòstic precís
   • atenció de pacients hospitalitzats amb afeccions urgents i emergents
  • Suport assistencial als serveis quirúrgics de Cirurgia i Traumatologia.
  • Interconsultes d’altres serveis hospitalaris.
 • Unitat del Pacient Crònic Complex (planta 2B):
  • Està format per un equip multidisciplinari (infermers/infermeres, fisioterapeuta, farmacèutic, nutricionista, treballadora social, metges internistes...) que fa diàriament una valoració integral dels pacients ingressats. A més, disposa d’una àrea de tractament i d’una consulta d’atenció ràpida de suport a l’atenció primària.
  • Recursos:
   • 14 llits d’hospitalització
   • 1 àrea de tractament
   • 1 consulta d’alta resolució (suport a l’atenció primària)
   • Telèfons directes de contacte amb l’equip de la Unitat de Pacient Crònic Complex i de suport a l’atenció primària i als serveis hospitalaris.
 • Control de les nosocomials i dels antibiòtics (PROA).
  • Equip multidisciplinari (Medicina Interna, Microbiologia, Farmàcia i personal d’infermeria específic per al control de les infeccions).
  • Reunions diàries per tractar els temes següents:
   • Resposta precoç a les bacterièmies i als aïllaments de bactèries multiresistents. Avaluació dels casos i recomanacions al metge responsable.
   • PROA: revisió diària de les pautes antibiòtiques dels pacients hospitalitzats (anàlisi de la durada, selecció, dosificació, recomanacions individualitzades).
   • Detecció de brots infecciosos i planificació d’actuacions.
 • Consultes
  • Atenció d’adults a la consulta externa.
  • Consultes monogràfiques:
   • malalties infeccioses i VIH
   • malalties sistèmiques autoimmunitàries (Unitat de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques, acreditada per la Societat Espanyola de Medicina Interna amb el nivell 1B)
   • malalties tromboembòliques venoses
   • risc cardiovascular
   • metabolisme ossi
  • Consulta de Diagnòstic Ràpid.
 • Gabinet de Medicina Interna
  • Tractaments parenterals: teràpia immunosupressora, tractaments biològics, immunoglobulines, transfusions.
  • Vacunacions.
  • Tècniques: col·locació i lectura de Holter de tensió arterial (MAPA), càlcul de l’índex turmell-braç.
  • Realització i lectura de prova de tuberculina (Mantoux).
 • Recursos
  • 38 llits d’hospitalització.
  • 14 llits d’hospitalització a la Unitat de Pacient Crònic Complex.
  • 2 consultes externes.
  • Consulta de Diagnòstic Ràpid tres dies per setmana.
  • Equipament disponible:
   • capil·laroscopi
   • ecògraf portàtil
   • Holter de tensió arterial (MAPA)
 • Activitat assistencial de l’any 2018
  • 2.490 altes (23 % del total d’altes hospitalàries).
  • 763 primeres visites a Consultes Externes.
  • 2.819 visites successives a Consultes Externes.