Servei de Pneumologia

Contacte

Horari

Del dilluns al divendres, de 8.30 a 10.30 i de 12.30 a 14.00

Telèfon
971 847 083

 

Personal

Cap del Servei:

 • Amparo Romero Plaza

Metges/metgesses:

 • Antonio Albaladejo Dávalos
 • David Blanquer Escribano
 • Raquel Extremera Fuentes
 • Ana Kersul
 • Antonia Mayol Mateu

Personal d’infermeria:

 • Nerea Arregui Castillo
 • María José Cons González
 • Bàrbara Ginard Llabrés
 • Yolanda Guerrero Aneas
 • Catibel Nebot Puigròs
 • Antonia Gomila Gelabert (auxiliar de Consultes Externes)

Secretària:

 • Joana Maria Font Amer

Descripció

La pneumologia és l’especialitat mèdica encarregada de l’estudi de les malalties de l’aparell respiratori i centra el seu camp d’actuació en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties del pulmó, de la pleura i del mediastí.

La missió del Servei de Pneumologia de l’Hospital de Manacor és proporcionar una assistència mèdica als pacients pneumològics per mitjà d’una atenció eficaç, segura i eficient. Té com a metes potenciar l’actualització de les tècniques i dels tractaments, l’atenció centrada en el pacient i la coordinació entre els seus professionals.

El Servei està organitzat en cinc àrees funcionals: Hospitalització, Consultes Externes, Pneumologia Intervencionista, Trastorns Respiratoris durant el Son i Gabinet de Funció Pulmonar.

Per desenvolupar l’activitat, l’equip del Servei de Pneumologia compta amb quatre pneumòlogues i dos pneumòlegs, cinc infermeres, una auxiliar de consultes i una secretària. Els seus valors actuals i amb visió de futur per assolir les metes proposades són la professionalitat, el treball en equip, l’ètica, la qualitat contrastada, la gestió eficient, l’atenció centrada en el pacient, l’actitud crítica i la innovació.

Cartera de serveis

Atenció integral dels pacients hospitalitzats:

 • Agudització de pneumopaties cròniques (malaltia pulmonar obstructiva crònica aguditzada, asma aguditzada, pneumopatia intersticial aguditzada); bronquièctasis infectades; insuficiència respiratòria crònica aguditzada.
 • Pneumopaties agudes (insuficiència respiratòria aguda, infeccions); pneumopatia intersticial; tromboembolisme pulmonar; pneumònia, tuberculosi i altres infeccions respiratòries; vessament pleural i altres patologies pleurals.
 • Ingressos programats per a adaptació o supervisió de la ventilació mecànica no invasiva.
 • Ingressos programats per a tractaments sistèmics i inici de tractaments nebulitzats.
 • Ingressos programats per a tècniques d’intervencionisme en pacients de risc.

Consultes externes de pneumologia:

 • Consulta general de pneumologia:
  • Seguiment dels pacients hospitalitzats.
  • Valoració del nòdul pulmonar solitari.
  • Valoració dels pacients amb dispnea.
  • Estudi de la tos crònica.
  • Malaltia pulmonar obstructiva crònica.
  • Asma.
  • Vessament pleural i altres patologies pleurals.
  • Malalties intersticials pulmonars.
  • Malalties vasculars pulmonars.
  • Infeccions respiratòries.
  • Tuberculosi.
  • Bronquièctasi.
  • Càncer de pulmó.
  • Trastorns respiratoris del son.
  • Trastorns respiratoris associats a l’obesitat.
  • Trastorns respiratoris secundaris a malalties neuromusculars i malalties sistèmiques.
  • Malalties ocupacionals.
 • Consulta monogràfica d’asma.
 • Consulta monogràfica de bronquièctasi.
 • Consulta monogràfica de malaltia pulmonar obstructiva crònica.
 • Consulta monogràfica de pneumopatia intersticial.
 • Consulta monogràfica de tabaquisme.
 • Consulta monogràfica de trastorns respiratoris durant el son.
 • Consulta d’infermeria: educació sanitària dels pacients respiratoris, monitoratge i educació en matèria de teràpia inhalatòria.

Tècniques d’intervencionisme pneumològic:

 • Fibrobroncoscòpia diagnòstica/terapèutica: : broncoaspiració (BAS); rentatge broncoalveolar (BAL); raspament citològic/microbiològic; punció-aspiració amb agulla fina (PAAF); biòpsia bronquial, biòpsia transbronquial.
 • Ecografia toràcica.
 • Tècniques ecoguiades:
  • PAAF.
  • Biòpsia pulmonar amb agulla gruixuda (BAG).
  • Biòpsia pleural.
 • Toracocentesi diagnòstica i terapèutica.
 • Drenatge pleural a través de catèter tunelitzat.
 • Ventilació mecànica no invasiva.

Gabinet de Pneumologia / Laboratori de Funció Pulmonar:

 • Espirometria simple i forçada.
 • Prova broncodilatadora.
 • Volums pulmonars.
 • Resistències pulmonars.
 • Difusió del monòxid de carboni.
 • Pressions expiratòries i inspiratòries màximes.
 • Prova de broncoprovocació amb metacolina.
 • Prova de la punxada (prick test).
 • Òxid nítric en l’aire exhalat.
 • Gasometria arterial.
 • Carboximetría.
 • Test de la marxa de sis minuts.
 • Intradermoreacció de Mantoux.
 • Administració de tractaments biològics subcutanis (omalizumab, mepolizumab).
 • Administració de tractaments endovenosos en col·laboració amb el Gabinet de Medicina Interna i l’Hospital de Dia (immunoteràpia, reslizumab, a1-antitripsina)

Trastorns respiratoris durant el son:

 • Pulsioximetria.
 • Poligrafia respiratòria.
 • Autotitulació per mitjà de CPAP.
 • Gasometria arterial.