Servei de Psiquiatria

Personal

Cap del Servei:

 • Rosa Molina Ramos

Metges/metgesses:

 • Ana Belén Álvarez Gómez
 • Guillem Crespí Ginard
 • Alba Félez Viñas (tutora de residents de psiquiatria)
 • Cristina Jaume Batle
 • Miguel Lliteras Arañó
 • Margarita Mañana Palacio (tutora de residents de psiquiatria)
 • Adrián R. Simoni (coordinador de la Unitat de Salut Mental i de l’ESAC Llevant)

Metgesses residents de psiquiatria:

 • Núria Climent Huguet
 • María Teresa Navas Elegido

Supervisora d’infermeria de la Unitat d’Hospitalització:

 • Marta Vilardell Balasch

Descripció

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital de Manacor atén les necessitats de la població de la comarca de Llevant en matèria de salut mental proporcionant un assistència de qualitat, eficient i humana a les persones que pateixen alguna malaltia mental mitjançant un equip de professionals multidisciplinari.

És un servei integrat en el sistema de gestió de qualitat ISO 9001, certificat des de 2003, i està integrat en la Unitat Docent Multiprofessional de Salut Mental, acreditat des de 2010, per a la formació de metges/metgesses especialistes en psiquiatria i infermers/infermeres especialistes en salut mental. A més, des de 2003 és un servei col·laborador en la formació en salut mental amb rotacions per a residents de l’especialitat de medicina de família i comunitària de l’Hospital de Manacor.

Cartera de serveis

 • Urgències: atenció d’urgències psiquiàtriques durant les 24 hores del dia.
 • Unitat d’Hospitalització Breu: situada a la planta primera de l’Hospital, disposa de 15 llits.
 • Interconsulta psiquiàtrica: atenció psiquiàtrica de pacients ingressats en altres serveis de l’Hospital.
 • Consulta de psiquiatria d’enllaç: atenció ambulatòria psiquiàtrica de pacients tractats ambulatòriament en altres serveis de l’Hospital.
 • Teràpia electroconvulsiva: tractament aplicat en col·laboració amb el Servei d’Anestèsia.
 • Unitat de Salut Mental (USM) de Llevant: atenció ambulatòria multidisciplinària (psiquiatres, psicòlegs, infermers de salut mental i treballador social) prestada en aquests dispositius sanitaris:
  • USM Felanitx: situada a la planta primera del Centre de Salut Felanitx (av. de la República Argentina, 40).
  • USM Manacor: situada a la planta segona del Centre de Salut Sa Torre (c/ de Simó Tort, s/n. Manacor).
  • USM Son Servera: situada a la planta primera del Centre de Salut Llevant (c/ del Pi Gros, 20. Son Servera).
 • Equip de Seguiment Assertiu Comunitari (ESAC): tractament multidisciplinari (psiquiatre, infermer de salut mental, terapeuta ocupacional i treballador social) que proporciona atenció comunitària en l’entorn del pacient.
 • Hospital de Dia de Salut Mental: pendent de creació en el Pla Director 2015-2020.

També hi ha a l’àrea altres unitats no dependents de l’Hospital de Manacor que proporcionen atenció especialitzada:

 • Unitat Comunitària de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (UCSMIA): atenció ambulatòria multidisciplinària a menors de 18 anys. Situada a la planta segona del Centre de Salut Sa Torre.
 • Unitat Comunitària de Rehabilitació (UCR): atenció multidisciplinària orientada a la rehabilitació de pacients amb trastorns mentals greus. Situada a la ronda del Port, 64 (Manacor).
 • Unitat de Conductes Addictives (UCA): atenció ambulatòria multidisciplinària a persones amb trastorns de conductes additives amb substàncies o sense (alcohol, opiacis, cocaïna, heroïna, cànnabis, drogues de síntesi i altres substàncies, però també joc patològic, noves tecnologies, sexe i d’altres). Situada al carrer del Bonjesús, 1 (Manacor). Telèfon de cita: 971 844 901.