Servei de Prevenció de Riscs Laborals

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.00

Telèfons
Prevenció:
971 847 026 (ext. 3126)

Salut Laboral:
971 847 180
Infermera ext. 6059
Metge salut laboral ext. 6102
Tel. 686 006 658

Personal

Metgessa:

  • Mònica Egea Sancho

Infermera:

  • Mireia Gayà Mascaró

Tècnica superior de prevenció de riscos laborals:

  • Marilén Sancho Pérez

Descripció

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals està format per Salut Laboral i l’Àrea Tècnica. Tenim la funció d’assessorar i assistir l’Hospital i el personal. Ens encarregam dels aspectes següents:

  • Disseny, implantació i aplicació del pla de prevenció de riscs laborals.
  • Avaluació dels factors de risc que puguin afectar la salut i la seguretat del personal.
  • Planificació de l’activitat preventiva i determinació de les prioritats en l’adopció de mesures preventives i vigilància de l’eficàcia d’aquestes.
  • Formació i informació al personal sobre la prevenció de riscs laborals.
  • Vigilància de la salut del personal amb relació als riscs de la seva feina.