Servei d’Urgències

 

Horari

Les 24 hores del dia.

 

Personal del servei:

Cap del Servei:

 • Pere Serra Simó

Cap del Secció:

 • Isabel Rotger Reina

Metges/metgesses:

 • Roberta Bisol
 • Maribel Carrió Piris
 • Carlos Fernández Julià
 • María Ferragut Reus
 • José Daniel García Martín
 • Sebastián Garriga Sintes
 • LLorenç Gayà Barceló
 • Maria Gayà Florit
 • David Gómez Bestard
 • Sonia González García
 • Pere Guiscafrè Fontirroig
 • Eugènia Iglesias Bedrina
 • M.ª José Mas Gutiérrez
 • Margalida Nicolau Llull
 • Magdalena Ochogavía Llitrà
 • Lourdes Piedrafita Lozoya
 • Sebastián Ribot Umbert
 • Joan Vidal Burguera

Descripció del Servei

El Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor constitueix un sistema d’atenció sanitària que disposa dels professionals sanitaris, de les tècniques diagnòstiques i dels mitjans terapèutics necessaris per atendre qualsevol urgència.

L’objectiu és prestar una atenció de qualitat que s’adapti, en temps i en el nivell d’assistència, a les necessitats reals del pacient i als recursos de què disposa l’Hospital. Des de l’any 2009 té el certificat de la norma ISO 9001-2008; a més, els anys 2009, 2011 i 2012 va ser seleccionat com un dels cinc serveis d’urgències finalistes dels premis Best in Class.

Els serveis d’urgències hospitalaris només s’han d’emprar en cas necessari. El 75 % dels pacients que acudeixen al Servei d’Urgències de l’Hospital de Manacor presenten afeccions que es podrien haver solucionat a l’atenció primària. Acudir al servei d’urgències d’un hospital per solucionar qualsevol problema de salut només genera demores en l’atenció dels altres pacients. Per això, si pensau que patiu un problema de salut urgent, posau-vos en contacte amb el vostre centre de salut o amb el 061, on us indicaran el camí més correcte que heu de seguir i fins i tot, si cal, us enviaran assistència mèdica o una ambulància a domicili.

Cartera de serveis

 • Determinació de les constants vitals:
  • freqüència cardíaca
  • freqüència respiratòria
  • saturació d’oxigen
  • temperatura central i perifèrica
  • tensió arterial
 • Analítiques bàsiques in situ:
  • cetonèmia
  • glucèmia capil·lar
  • hemorràgia oculta als excrements
  • uroanàlisi
 • Monitoratge continu:
  • mesurament de la pressió venosa central
  • monitoratge per mitjà d’electrocardiograma
  • pulsioximetria
  • temperatura central
  • tensió arterial
 • Accessos vasculars:
  • canalització de vies venoses centrals i perifèriques
  • extracció de mostres per a analítiques
 • Extracció de cultius de productes biològics:
  • coprocultius
  • cultius de ferides
  • hemocultius
 • Tècniques respiratòries:
  • aerosolteràpia
  • aspiració de secrecions
  • cricotiroidoctomia
  • determinació de peak-flow
  • gasometria arterial
  • intubació orotraqueal i nasotraqueal
  • oxigenoteràpia
  • ventilació amb Ambu®
  • ventilació mecànica invasiva i no invasiva
 • Tècniques cardiovasculars:
  • cardioversió i desfibril·lació
  • col·locació de marcapassos transitori extern
  • electrocardiograma
  • suport vital bàsic i suport vital avançat
 • Puncions i drenatges:
  • artrocentesi
  • drenatge d’abscessos
  • inserció de tubs pleurals
  • paracentesi
  • punció lumbar
  • punció suprapúbica
  • toracocentesi
 • Sondatges:
  • cures i sutures de ferides
  • embenats compressius i elàstics
  • fèrules
  • guixos
  • sondatge rectal
  • sondatge vesical
  • sondatges nasogàstrics (rentat gàstric)
  • tècniques de traumatologia
 • Transfusió d’hemoderivats.
 • Extracció de cossos estranys:
  • de la faringe (accessibles per mitjà de laringoscòpia indirecta)
  • de l’orella
  • de l’ull (no penetrants)
 • Unitat d’Estada Curta: gestionada pel Servei d’Urgències, atén pacients per als quals es prevegi una estada hospitalària de 24 a 72 hores com a màxim. Si un pacient requereix romandre-hi més de 72 hores hospitalitzat, és traslladat a la unitat d’hospitalització corresponent.