Servei d’Urologia

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.30 a 14.30 i de 15.30 a 18.30

Telèfon
971 847 061

Personal

Cap del Servei:

 • Joan Maria Benejam Gual

Metges/metgesses:

 • Reyes García-Miralles Grávalos
 • Yumaira E. Hernández Martínez
 • Yago Lago Escudero
 • Antonio Servera Ruiz de Velasco

Personal d’infermeria i auxiliar d’infermeria:

 • Antonia Caldentey Duran
 • Margarita Cañellas Florit
 • María Isabel Villanueva Moreno

Descripció

Innovació:

 • Pioner a les Illes Balears en múltiples processos quirúrgics:
  • malles sense tensió per a la incontinència urinària (1999)
  • laparoscòpia renal i prostàtica (2004)
  • cistectomia radical laparoscòpica (2006)
  • nefrolitectomia percutània en supí (2007)
  • derivació urinària laparoscòpica (2016)
 • Pioner a Europa en cirurgia ambulatòria per al tractament de la hiperplàsia benigna de la pròstata per mitjà de làser verd.
 • Descripció i publicació de noves tècniques quirúrgiques (diverticulectomia laparoscòpica).
 • Implantació del Programa de Rehabilitació Multimodal (Fast Track) en cistectomia radical laparoscòpica (2012).
 • Implantació del Programa de Vigilància Activa del Càncer de Pròstata.

Qualitat assistencial:

 • Atenció individualitzada: el pacient és el centre de l’assistència.
 • Mitjana de temps d’estada hospitalària més baixa del Servei de Salut de les Illes Balears: 2,8 dies.
 • Alta taxa de processos quirúrgics ambulatoris.
 • Consultes d’alta resolució, amb realització d’estudis ecogràfics.
 • Consultes externes en horari de matí i horabaixa.

Recerca:

 • Col·laboració amb el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears (Dr. Grases), gràcies a la qual s’han fet diverses tesis doctorals al Servei.
 • Participació en assaigs clínics internacionals (fases II, III i IV).

Docència:

 • Servei de referència estatal en el tractament ambulatori de la hiperplàsia benigna de la pròstata, amb rotació d’especialistes d’altres centres.
 • Participació regular i direcció de cursos d’hiperplàsia benigna de la pròstata i del protocol ERES (enhanced recovery after surgery, ‘recuperació intensificada després de la cirurgia’) a l’Associació Espanyola d’Urologia i a l’Associació Europea d’Urologia.
 • Participació en nombrosos congressos i reunions d’àmbit estatal com ponents i cirurgians convidats.

Reconeixements

 • Premi Nacional Top 20 l’any 2012.
 • Segon Premi Nacional “Best in class” els anys 2007 i 2008.
 • Primer Premi Nacional “Best in class” els anys 2009 i 2010.

Cartera de serveis

 • Ronyó:
  • ureterorenoscòpia flexible en litiasi renal i litofragmentació amb làser (RIRS)
  • nefrolitotomia percutània terapèutica litiàsica i tumoral (PCNL)
  • mininefrolitectomia percutània
  • cirurgia endoscòpica combinada (ECIRS)
  • nefrostomia percutània ecodirigida
  • nefrectomia simple laparoscòpica
  • nefrectomia radical laparoscòpica
  • nefroureterectomia laparoscòpica
  • nefrectomia parcial laparoscòpica
 • Suprarenal i retroperitoneu:
  • adrenalectomia laparoscòpica
  • limfadenoectomia retroperitoneal laparoscòpica
  • bòpsia retroperitoneal laparoscòpica
 • Urèter i pelvis renal:
  • ureterorenoscòpia diagnòstica
  • ureterorenoscòpia terapèutica litiàsica i tumoral
  • pielolitotomia laparoscòpica
  • pieloplàstia laparoscòpica
  • ureterolitotomia laparoscòpica
  • ureterectomia laparoscòpica
  • cirurgia laparoscòpica reconstructiva renal i ureteral
 • Bufeta, pròstata, uretra:
  • resecció transuretral de la bufeta i la pròstata
  • fotovaporització prostàtica làser en règim ambulatori
  • diverticulectomia laparoscòpica
  • reparació laparoscòpica de fístules vesicovaginals
  • reparació laparoscòpica de fístules enterovesicals
  • cirurgia reconstructiva laparoscòpica
  • cistectomia parcial laparoscòpica
  • cistectomia radical laparoscòpica
  • derivació urinària laparoscòpica
  • litotrícia vesical endoscòpica
  • col·locació d’esfínter urinari artificial
  • col·locació de cabestrell d’incontinència urinària femenina i masculina
  • colporràfia anterior i posterior
  • colposacropèxia laparoscòpica
  • injecció intravesical de toxina botulínica (Botox®)
  • adenomectomia transvesical
  • prostatectomia radical laparoscòpica amb limfadenoectomia
 • Uretra i escrot:
  • orquiectomia i col·locació de pròtesi testicular
  • epididimectomia
  • hidrocelectomia
  • orquidopèxia
  • varicocelectomia
  • vasectomia
  • col·locació de pròtesi de penis
  • penectomia parcial o total
  • limfadenoectomia inguinal
  • cirurgia correctora de la incurvació del penis
  • circumcisió
  • uretroplàstia amb empelt o sense
  • uretrotomia endoscòpica
  • uretrectomia
  • injecció peniana de col·lagenasa per corregir la incurvació (Xiapex®)
 • Procediments diagnòstics i proves complementàries
  • ecografia renal i vesicoprostàtica
  • ecografia transrectal
  • biòpsia prostàtica ecodirigida
  • uretrocistoscòpia
  • fuxometries
  • test de vasoactius intracavernosos
 • Consultes externes
  • litiasi: prevenció i seguiment
  • tumor vesical
  • incontinència i patologia del sòl pelvià
  • consulta d’alta resolució
  • càncer de pròstata
  • andrologia
 • Cures d’infermeria
  • instil·lacions vesicals
  • cateterismes uretrals
  • dilatacions uretrals
  • control i seguiment de derivacions urinàries