Unitat de Projectes i Transformació Digital

Contacte

Horari
Del dilluns al divendres,
de 8.00 a 15.30

Telèfon
971 847 000 (ext. 3214)

 

Personal

Infermera referent en transformació digital i gestió de projectes:

  • Angélique Groh

Descripció

El sector sanitari també s'està incorporant a l'era digital, però la transformació digital en sanitat va més enllà de la digitalització dels documents. En realitat és un complex conjunt de modificació de processos i eines de treball.

L'estratègia d'incorporar noves tecnologies —com la interoperabilitat, la salut mòbil (m-health), les xarxes corporatives, etc.— està gestionada de manera local a l'Hospital de Manacor i de manera corporativa pel Servei de Salut de les Illes Balears amb la finalitat d'optimitzar els recursos.

La Unitat de Projectes és la responsable de valorar les necessitats locals i corporatives, de coordinar i gestionar els recursos que cal implantar, de millorar les eines i els circuits assistencials, de fer formació i guies d'ús i de donar assistència als usuaris.

Cartera de serveis

  • Presa de requisits per millorar les aplicacions clíniques.
  • Estudi de mercat i propostes tècniques.
  • Elaboració de documents de nous circuits.
  • Participació en el grup funcional HCIS per a la priorització i el seguiment de tasques.
  • Coordinació de tasques amb suport d'aplicacions, DXC, informàtica i usuaris.
  • Participació i representació de l'Hospital de Manacor en els projectes corporatius de l'OTIC.
  • Formació i assistència als usuaris.
  • Elaboració de guies i de documentació de nous circuits o funcionalitats.