Zeladors/Zeladores

 

Horari
Les 24 hores del dia

 

 

Personal de l’equip

L’Hospital de Manacor compta amb 14 zeladors/zeladores a l’Àrea Quirúrgica i 30 zeladors/zeladores assistencials que es reparteixen entre els diferents serveis; en total, 44 professionals que es dediquen a l’atenció dels pacients, a més d’un cap del Personal Subaltern, que gestiona aquest grup humà.

Descripció

Les funcions bàsiques de l’equip de zeladors/zeladores de l’Hospital de Manacor és fer els trasllats i la mobilització dels pacients assegurant-los la intimitat, la comoditat i la seguretat.

Atenem els pacients i els seus familiars informant-los i dirigint-los durant els trasllats i proporcionant-los tranquil·litat i confiança durant l’estada hospitalària. A més, duim a terme tasques específiques a cada unitat, ja que els pacients requereixen una assistència personalitzada depenent de les necessitats que presentin.

Per una altra banda, col·laboram amb la Gerència de l’Hospital en la preservació del medi ambient aplicant la norma ISO 14001 i en el compliment de la política de qualitat amb la norma ISO 9001. De fet, per primera vegada en la història de l’Hospital de Manacor, l’any 2019 l’equip de zeladors/zeladores ha aconseguit l’acreditació ISO 9001, que implica una aposta decidida per la millora contínua i per la qualitat assistencial. A més, és el primer servei de zeladors/zeladores de les Illes Balears que ha aconseguit aquesta acreditació.

L’objectiu final és oferir als pacients la millor qualitat assistencial posant una atenció especial en la promoció de conductes en matèria de seguretat del pacient (higiene de les mans, identificació inequívoca del pacient, protecció de les dades de caràcter personal, etc.).

Cartera de serveis

L’equip de zeladors/zeladores assistencials fa feina amb un ampli nombre d’unitats i de serveis: Àrea Quirúrgica (sala d’operacions general i Unitat de Cirurgia Sense Ingrés), Urgències, Radiologia, gabinets, Psiquiatria, Farmàcia, Control d’Hospitalització, consultes externes, UCI, Diàlisi, Sala de Parts, Rehabilitació, Hospital de Dia, Sala d’Autòpsies i Laboratori.