Rehabilitació espatlla – Fase 2 – Actius-assistits. Actius.