Rehabilitació espatlla – Fase 3 – Recuperació funcional i tonificació