Unitat de Qualitat, Docència i Recerca

Contacte

Horari
de dilluns a divendres

de 8:00 h. a 15:30 h.

Telèfon
Qualitat: 971 84 71 47
Formació: 971 84 70 05
Docència: 971 84 70 09
Recerca: 971 84 70 00 (ext. 3122)
Coordinació de recursos materials amb la Central de Compres: 971 84 70 00 (ext. 6217)

Personal del servei:

  • Roberto Oyarbide Lasarte, coordinador de la Unitat
  • Mariola Villagrasa Salas, cap de la secció administrativa de Qualitat i Medi Ambient
  • Ian Blanco Mavillard, projectes de recerca d’infermeria i interdisciplinaris
  • Cristina Gutiérrez Llodrà, Qualitat i Medi Ambient
  • Teresa Sampol Caldes, Docència i Formació
  • Verónica San Nicolás Tirado, Gestió de Qualitat de l’Àrea Quirúrgica, CIH i coordinació de recursos materials amb la Central Corporativa de Compres

Descripció del servei:

Des del 1998, la finalitat de la Unitat de Qualitat i Medi Ambient ha estat desenvolupar i avaluar el pla de qualitat total seguint el model europeu EFQM, a més de difondre i mantenir actualitzada la documentació del sistema de gestió mediambiental de l’Hospital de Manacor (ISO14001) i els sistemes de gestió de la qualitat dels serveis certificats a l’Hospital (ISO9001).

Actualment dia s’entén el concepte de qualitat total com un sistema de gestió relacionat amb el concepte de millora contínua i que té com a finalitat satisfer les necessitats dels clients tant interns com externs de l’organització. La qualitat no ha esdevengut un requisit essencial, sinó que actualment és un factor estratègic clau per a qualsevol organització.

Com cada any, la Direcció manté el compromís per la gestió de la qualitat a l’Hospital de Manacor. Durant el darrer trimestre de 2009 es va identificar la necessitat de dissenyar un mapa de processos per promoure la qualitat en els futurs professionals sanitaris i així unificar totes les activitats formatives. Per al supervisor d’àrea de Qualitat han estat igualment importants totes les activitats que s’hi ha duit a terme, però n’hi ha algunes de les quals té un record molt especial, entre les quals el desenvolupament del procés de formació d’alumnes en pràctiques.

Cartera de serveis:

Formació continuada

La formació del personal sanitari i no sanitari és un element clau en la producció d’assistència sanitària de qualitat. Les persones són l’element bàsic del sistema i el nivell de formació n’és una de les millors garanties d’una prestació sanitària d’alt nivell.

L’Hospital de Manacor és conscient que l’excel·lència en l’assistència i en l’oferiment d’unes cures de qualitat no és possible sense la docència i la formació continuada. Per això facilita i potencia la formació i l’actualització constant d’infermers/infermeres, infermers/infermeres especialistes, fisioterapeutes, auxiliars d’infermeria i tècnics/tècniques per adaptar-se als canvis en els serveis de salut públics i a les noves demandes dels usuaris.

La Comissió de Formació Continuada elabora cada any un pla de formació continuada basant-se en les necessitats formatives i en les línies estratègiques de la Gerència de l’Hospital de Manacor. Aquest pla de formació continuada recull activitats formatives organitzades per la Gerència mateixa (sessions clíniques, cursos, tallers, jornades o seminaris) i es complementa amb altres programes de formació. També es beneficia de l’oferta formativa de l’Escola Balear d’Administració Pública.

Recerca

Utilitzam la recerca com a mitjà eficient per a la millora contínua de les cures que proporcionam potenciant grups de professionals investigadors i dotant-los de l’estructura i dels mitjans necessaris per desenvolupar-se.

Docència

La Direcció de l’Hospital manté una activa participació en la formació de futurs professionals sanitaris i no sanitaris col·laborant amb entitats i unitats docents en el desenvolupament de les etapes pràctiques dels programes de formació de pregrau de les diferents titulacions.

Basant-se en el compromís per la gestió de qualitat que assumeix l’Hospital de Manacor, la Direcció ha integrat els alumnes alumne en la gestió per processos i ha establit l’objectiu d’implantar la metodologia que cal seguir en el procés de formació dels alumnes, des que sol·liciten les pràctiques fins que les completen.

L’àmbit de Docència i Formació comprèn totes les activitats formatives i reunions de grups a les sales de l’Àrea Docent (biblioteca, sala d’actes, annex gran i annex petit) i a la sala de reunions de l’edifici annex.