Radiologia

Contacte

Horari
Obert durant les 24 hores del dia en tres torns de feina: de matí (8.00-15.00), d’horabaixa (15.00-22.00) i de nit (22.00-8.00).

Telèfon
971 847 000

 

Personal del servei

El Servei de Radiologia està format per 41 professionals, dels quals 11 radiòlegs, 5 infermers, 2 auxiliars, 1 secretària i 22 tècnics.

Descripció del servei

El Servei de Radiologia de l'Hospital de Manacor és un servei de suport al diagnòstic i al tractament. Per això, és una peça clau dins del procés assistencial, tant en l'àmbit hospitalari com en l'ambulatori.

L'equip professional i els recursos tecnològics de la nostra àrea de treball duen a terme una missió fonamental: practicar i interpretar proves radiològiques amb l'objectiu d'obtenir un diagnòstic total o complementari de les patologies dels pacients, a més de formar part del tractament (com és el cas de la radiologia intervencionista).

En l'àmbit de la qualitat dels processos assistencials, el Servei no és només una baula de la cadena assistencial, sinó que és també una part fonamental dels circuits de l'organització. Així, el resultat final dels processos dependrà en gran mesura de l'agilitat per prestar l'atenció, del temps de resposta, de la capacitat diagnòstica, etc.

La qualitat, la celeritat, la rendibilitat i la seguretat són els eixos essencials sobre els quals s'assenta el nostre Servei.

  • La qualitat es refereix tant al pacient com al facultatiu que ha sol·licitat l'exploració.
  • La celeritat amb la que treballa el personal del Servei és perquè l’estudi practicat estigui disponible al més aviat possible.
  • La rendibilitat s'obté quan s'empra la tècnica més adequada sense necessitat d'altres estudis per obtenir el mateix resultat.
  • La seguretat per als usuaris i per als professionals, tant per als exposats com per als no exposats d'altres serveis i unitats del centre hospitalari, ha de ser sempre una de les prioritats.

Des del començament l'Hospital de Manacor ha volgut oferir al ciutadà serveis eficients i de qualitat. Gràcies a l'esforç de tot l'equip, s'ha pogut materialitzar el projecte en resultats que ens avalen amb certificacions externes en matèria de qualitat i de medi ambien

Cartera de serveis

Ecografia, radiografia, telecomandament, tomografia computada, mamografia i ressonància magnètica.